Betere zorg

Goede zorg is vanzelfsprekend, betere zorg is dat allesbehalve. Dat vraagt om investeren in de nieuwste technieken, het continu onder de loep houden van de veiligheid en om samenwerken. De samenwerking met Zorggroep Almere, AMC, MC Groep, De Trappenberg en GGz Centraal leveren nieuwe en betere vormen van zorg op, dicht bij huis en soms juist verder weg. Goede zorg wordt pas beste zorg als zorgverleners elke dag het verschil willen maken. In wat ze doen en hoe ze doen. Door oprechte aandacht en goede informatie te geven. Door aanvullende zorg en aandacht voor eten en bewegen. De patiëntervaringen laten zien dat we op de goede weg zijn.

Prev Next Page:
Slide 1

Patiënten met nierfalen uit Lelystad kunnen sinds 2011 dialyseren in het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis in MC Zuiderzee. De heer Buis:  “Mijn leven staat door de dialyse op zijn kop. Maar ik ben ontzettend blij dat ik dicht bij huis kan dialyseren. De artsen uit de twee ziekenhuizen werken goed samen. Alleen voor het plaatsen van de shunt ga ik naar Almere.”

Slide 3

Medewerkers doen op verschillende momenten voor de operatie een dubbelcheck met de SURPASS –checklists. De patiënt is nog wakker. Wie is de patiënt? Is de patiënt nuchter? Zijn de contactlenzen uit? Welke kant wordt geopereerd? SURPASS voorkomt fouten, zoals links-rechtsverwisselingen en uitstel van operaties.

Slide 4

Het nieuwe restaurant van de verpleegafdeling Cardiologie. Patiënten en hun familie kunnen hier de hele dag terecht voor een kopje koffie of thee. De tafels worden gedekt voor ontbijt, lunch en warme maaltijd. Patiënten hebben meer keuze in menu en tijdstip van de maaltijd. Medewerkers foodservice en vrijwilligers zijn gastvrouw (en – heer).

Slide 5

Chirurg Klaas in 't Hof en collega Els Nieveen van Dijkum introduceerden in het Flevoziekenhuis en AMC met succes een nieuwe techniek waarbij tijdens schildklieroperaties de stembandzenuw gemonitord wordt. Beide chirurgen maken deel uit van de Alliantie Chirurgie, het samenwerkingsverband tussen de chirurgen van het Flevoziekenhuis en het AMC.

Slide 6

Predialyse- en dialysepatiënten en hun partners bereiden met de medewerkers van het Dialysecentrum een gezonde barbeque voor.

Slide 8

De heer Van der Woude heeft bezoek van geestelijk verzorger Martin Schneeberger. “Ik ben als heer des huizes de deur uit gegaan en kom als hulpbehoevende patiënt terug." Met praktische vragen, humor en het advies ‘leef bij de dag’ lukt het Martin hem enigszins gerust te stellen.

Slide 9

Ruim 1000 vrouwen laten zich op 6 oktober 2011  tijdens de ‘Kraammarkt’ informeren over bevalling, kraamzorg en kinderopvang. De kraammarkt is  een initiatief van Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere en Werkgroep Borstvoeding Flevoland.

Slide 1a

De poli Oogheelkunde vond dat de behandeling van patiënten met maculadegeneratie patiëntvriendelijker moest kunnen. En met resultaat. Vroeger gingen zij eerst naar de Oogpoli voor onderzoek en de uitslag en een andere dag naar de Dagbehandeling om een prikje te krijgen. Tegenwoordig zijn zij binnen anderhalf uur onderzocht en geprikt op de poli. Fijn voor deze patiënten en voor hun begeleiders. Het project is genomineerd voor de Cliënten Jaar Prijs 2011. Klik op de volgende foto voor het filmpje.

Slide 2a

Een zwangere diabetespatiënt of een vrouw met zwangerschapsdiabetes komt wekelijks op controle bij de gynaecoloog/verloskundige, de internist/diabetesverpleegkundige, echoscopiste en de diëtiste. Vroeger had zij hiervoor losse afspraken. Nu ziet zij dinsdagochtend al haar behandelaars. Bovendien overleggen deze behandelaars over iedere patiënt. Een veilig gevoel voor de zwangere en voor haar baby. De zwangerendiabetespoli won de Cliënten Jaar Prijs 2011. Klik op de volgende foto voor het filmpje.

Slide 3a

Een opname is voor iedere patiënt een spannende gebeurtenis. Hoe kun je een beetje van die spanning wegnemen? Medewerkers van mijnInfopunt of de gastvrouwen ontvangen patiënten en hun familie en lopen met ze mee naar de afdeling. Het praatje onderweg leidt even af van wat komen gaat. Het project is genomineerd voor de Cliënten Jaar Prijs 2011. Klik op de volgende foto voor het filmpje.

Alliantie Chirurgie: “The best of both worlds”

Hoe vaker je iets doet, des te beter is het resultaat. Vanuit deze visie is de Alliantie Chirurgie ontstaan, een uniek samenwerkingsverband tussen het Flevoziekenhuis en het AMC. Zes van onze chirurgen werken ook in het AMC, op een specifiek chirurgisch vakgebied. Alle operaties aan halsslagaders (‘carotis chirurgie’), vinden in het Flevoziekenhuis plaats, alle operaties aan de grote buikslagader juist in het AMC. Darmoperaties via een kijkoperatie worden door een gespecialiseerd team in het Flevoziekenhuis uitgevoerd. De samenwerking biedt nog meer. Het is makkelijker om weinig voorkomende ingrepen samen te doen en nieuwe technieken samen te introduceren. Een goed voorbeeld is de schildklierchirurgie. Chirurg Klaas in 't Hof en collega Els Nieveen van Dijkum introduceerden in beide ziekenhuizen met succes een nieuwe techniek waarbij de stembandzenuw tijdens de operatie gemonitord wordt.

De dynamiek van ervaring en frisse blik

Het aantal artsen en artsen in opleiding neemt nog steeds toe. Dat geeft een goede dynamiek tussen de ervaring van ‘rotten in het vak’ en de frisse blik van kersverse artsen en studenten. Het ziekenhuis heeft al langer de erkenning voor het opleiden van kinderartsen, dermatologen, KNO-artsen, internisten en gynaecologen. De inzet om de opleidingserkenning voor chirurgie te verkrijgen, is begin 2012 beloond. Het Flevoziekenhuis werkt voor de opleidingen tot medisch specialist nauw samen met het AMC. Studenten roemen de open sfeer, de korte lijnen en het laagdrempelig overleg met hun opleiders. Maar liefst drie vakgroepen eindigden in 2011 en 2012 op de eerste plaats bij de verkiezingen van Beste Coschap van de CoRaad AMC-Uva. Ook binnen het verpleegkundig beroep is volop ontwikkeling. Het ziekenhuis heeft nu acht verpleegkundig specialisten. Zij doen de medische 'low care' binnen hun vakgebied en vervullen een brugfunctie tussen artsen en verpleegkundigen.

Groei op alle fronten

Met de groei van het ziekenhuis nemen het aantal patiënten en onze mogelijkheden toe. Patiënten met ernstig letsel kunnen hier vaker worden geholpen dankzij de aanwezigheid van traumachirurgen. Daarbij is regelmatig én snel een specifiek bloedproduct nodig. Naast rode bloedcellen en plasma hebben we sinds 2011 zelf trombocyten (bloedplaatjes) op voorraad die onder speciale en continue bewaakte condities in het laboratorium worden bewaard. Het lab beschikt sinds kort ook over de ‘DM 96’, een gerobotiseerde microscoop waarmee bloeduitstrijkjes bij onder meer leukemieonderzoek digitaal kunnen worden beoordeeld. Het apparaat ‘scant’ de cellen, de analist beoordeelt op ‘pluis of niet pluis’ en vraagt zonodig online ondersteuning van collega-analisten in het OLVG. Het lab doet dit type onderzoek ook voor de MC Groep en het OLVG. Met de nieuwe ‘fotofinder’ ziet de dermatoloog wat hij met het blote oog niet ziet. Zo kan hij bijvoorbeeld moedervlekken goed in de gaten houden.

ICD: een miniscuul apparaatje dat wonderen verricht

Een klein apparaatje onder de huid van de borst, meer is het niet. Maar deze ICD verricht wonderen bij mensen met ernstige hartritmestoornissen. Een ICD, oftewel implanteerbare cardioverter defibrillator, kan ernstige ritmestoornissen herkennen en beëindigen met een elektrische schok. In maart 2011 plaatste Nick Bijsterveld, cardioloog in het ICD-centrum van het Flevoziekenhuis, de eerste ICD’s. Het ICD-centrum is een samenwerkingsverband tussen initiatiefnemer het Flevoziekenhuis, Tergooiziekenhuizen en het AMC. Door de expertise van de drie ziekenhuizen samen te brengen, heeft het Flevoziekenhuis de vergunning voor deze geavanceerde behandeling verkregen. Een nieuw team van cardiologen en technici staan garant voor deze specialistische zorg. Nick Bijsterveld: “Al vele patiënten hebben inmiddels een ICD-implantatie in het Flevoziekenhuis gehad en ruim 200 patiënten worden op onze speciale ICD-polikliniek gecontroleerd. Het ICD-team is dag en nacht, direct bereikbaar. Patiënten met ernstige hartritmestoornissen kunnen dankzij deze geavanceerde techniek weer een normaal leven leiden.”

Patiënt heeft de regie

De beste zorg is zorg op maat. Zorg die past bij deze patiënt, met zijn of haar specifieke medische situatie en persoonlijke wensen. Met deze keuze leggen we de regie bij de patiënt. Wij zijn verantwoordelijk voor optimale informatie en het bieden van inzage in het medisch dossier. We houden rekening met bijvoorbeeld laaggeletterdheid en anderstaligen; medewerkers van mijnInfopunt bieden hulp bij het lezen van folders en het invullen van formulieren en bij de communicatie met patiënten maken zorgverleners gebruik van de Tolkentelefoon. We werken steeds meer samen met een groeiend aantal patiëntenverenigingen; er zijn tientallen informatiebijeenkomsten per jaar, diverse vormen van lotgenotencontact  en spreekuren in mijnInfopunt. Een paar voorbeelden:  Longpunt, de Hindoestanenpoli en lotgenotencontact voor ouders die een baby hebben verloren. We willen graag leren van de ervaringen van patiënten door middel van enquêtes, wachtkamerinterviews en focus- en spiegelgesprekken.  Met de decentrale klachtafhandeling krijgt zowel de klachtmelder als zorgverlener meer regie in de afhandeling van een klacht. De Cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner in het verbeteren van de zorg.

Veiligheid voorop

Goede zorg valt of staat met de kennis en kunde van medewerkers en ondersteuning in de vorm van protocollen en technische hulpmiddelen. Zo hebben we de SURPASS-checklists ingevoerd. SURPASS staat voor de ‘dubbelcheck’ van alle processen rondom een operatie. En we zijn gestart met de invoering van iDOC, een nieuw documentbeheersysteem. Bijna alle artsen werken inmiddels met het Elektronisch Voorschrijfsysteem, EVS. Als de arts de medicatie invoert, krijgt hij een waarschuwing bij dubbele medicatie of contra-indicaties. Vervolgens rolt er een juiste en goed leesbare medicatieopdracht uit. Het handgeschreven recept is bijna verleden tijd. Er zijn maandelijkse veiligheidsrondes waarin de dialoog voorop staat. De onderwerpen zijn breed; van handen wassen, protocollen, informatiebeveiliging (NEN 7510) tot branduitgangen. Maar bovenal: veilige zorg vraagt om een veilige cultuur, waarin (bijna) fouten kunnen worden gemeld en besproken. Het Flevoziekenhuis werkt met een laagdrempelig, digitaal meldsysteem voor (bijna) incidenten. Onze visie: speel direct open kaart als je ziet dat er iets (bijna) misgaat.