Feiten & cijfers

We kunnen terugkijken op een goed jaar. Met 1,6% minder personele inzet hebben we in 2011 een groei van 8% in de zorg gerealiseerd. Ons marktaandeel steeg naar 81%.
We konden het jaar onder meer door een incidentele meevaller met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro afsluiten. Dit positieve resultaat draagt bij aan de verbetering van onze reservepositie.

Door de introductie van nieuwe technieken en een constructieve samenwerking met onze zorgpartners hebben we opnieuw verbeteringen aangebracht in het zorgproces. Daardoor kunnen we onze patiënten nog meer kwaliteit, veiligheid en service bieden. De gemiddelde verpleegduur werd teruggebracht van 4,7 (2010) naar 4,4 dagen (2011). De patiënttevredenheid bleef op een hoog niveau. Onze patiënten gaven ons gemiddeld een 8,3 (8,2 in 2010).

Prev Next Page:
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 6

Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare onderdelen van de zorg die iets zeggen over de geleverde kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid of toegankelijkheid van de zorg. Jaarlijks laten ziekenhuizen zien welke resultaten zij boeken op deze gebieden. Er zijn landelijk afspraken gemaakt op welke manieren deze indicatoren gemeten worden, zodat ziekenhuizen onderling te vergelijken zijn. In de Databank Kwaliteit (te vinden via www.ziekenhuizentransparant.nl) kunt u alle kwaliteitsindicatoren inzien.