'Een jaar van omschakeling'

Het afgelopen jaar was voor het Flevoziekenhuis een jaar van omschakeling. Zoals voor alle ziekenhuizen gold, hadden externe landelijke ontwikkelingen grote impact op de bedrijfsvoering. De nieuwe overheidsmaatregelen vanuit het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord met onder meer een productieplafond van max. 2.5% groei leken een grote overgang voor het Flevoziekenhuis, enige ziekenhuis in groeistad Almere, waar een jaarlijkse groei van 6% de afgelopen jaren niet ongewoon was.

Maar los van die maatregelen, kondigden in 2012 de eerste tekenen van stabilisatie zich aan. De eerste maanden zagen we beduidend minder patiënten dan gepland. Of het kwam door de context van ‘de crisis’, het verhoogde eigen risico voor de patiënten of door sturing van zorgverzekeraars op vermindering van het aantal verwijzingen door huisartsen zullen we nooit zeker weten, maar het was in ieder geval opvallend. De rest van het jaar trok het aantal patiënten bij, maar toch maakten we minder omzet dan het afgesproken ‘plafond’ ons toestond. Het Flevoziekenhuis heeft het accent moeten verleggen van groei naar stabilisatie, en voor enkele specialisaties zelfs naar krimp. Dat is wennen en vraagt aanpassingsvermogen.

Lees hier verder voor de volledige tekst.

  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 6