Betere zorg

Het Flevoziekenhuis is een uitstekend basisziekenhuis met een breed zorgaanbod voor patiënten uit Almere en omgeving. We werken onder andere samen met Zorggroep Almere, AMC, DeKinderkliniek, MC|Groep, Bergman Clinics, De Trappenberg en GGz Centraal. Voor patiënten uit de brede regio leveren we hoogcomplexe zorg op enkele - in 2013 opnieuw te benoemen - speerpunten. Dat doen we in samenwerking met het AMC. Patiënten ontvangen onze zorg in het Flevoziekenhuis, en zo nodig verder weg. We zorgen er altijd voor dat het voor- en natraject weer dichtbij huis kan plaatsvinden. Een soepele overgang binnen de zorgketen, daarin willen we excelleren. We bieden mensgerichte zorg, waarbij bejegening en informatie, goede organisatie van de zorg, voeding en zingeving belangrijke bouwstenen zijn. Veiligheid is onze topprioriteit.

Prev Next Page:
Slide 1

De Intensive Care is in november 2012 gestart met de ‘medium care’. De medium care is er voor patiënten die niet optimaal te behandelen zijn op een ‘gewone’ verpleegafdeling. Ook ernstig zieke patiënten van de Spoedeisende hulp kunnen direct op de Medium Care worden opgenomen. De Medium Care heeft meer apparatuur en expertise dan de gewone verpleegafdelingen.

Slide 11

Helaas komt het voor dat ouders hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of tijdens of na de geboorte. Mia de Vos maakte namens ‘Little quilts of love’ 10 jaar lang prachtige quilts voor de afdeling Verloskunde. De quilts zijn bedoeld voor ouders als kostbare herinnering aan hun overleden kind.

Slide 9

Op 9 oktober troffen 35 Almeerse huisartsen en 20 specialisten elkaar tijdens een lunch. Onderwerp van gesprek: Hoe ervaren huisartsen de keuzemogelijkheden voor de patiënt voor behandeling en onderzoek, hoe kun je de patiënt mee laten kiezen en wat ontbreekt er eventueel? De bijeenkomst was waardevol en krijgt vervolg.

Slide 2

Cardioloog Ward Jansen heeft in november 2012 de 100e ICD geïmplanteerd. Sinds de start van het ICD-centrum in 2011 worden inmiddels meer dan 250 patiënten uit de regio Almere met een ICD op de poli Cardiologie gecontroleerd. De behandeling met conventionele ICD’s is uitgebreid met  implantaties van biventriculaire ICD’s en subcutane ICD’s. Wanneer patiënten (tijdelijk) niet naar het ziekenhuis kunnen komen voor controle van hun pacemaker of ICD, worden zij thuis bezocht door een van de ICD- en pacemakertechnici.

Slide 3

Het Flevoziekenhuis biedt een specifiek verpleegkundig spreekuur voor Parkinson patiënten en hun naasten. Een Parkinsonverpleegkundige begeleidt hen in het omgaan met de klachten en beperkingen. Zij werkt nauw samen met de neurologen en andere zorgverleners.

Slide 4

Patiënten bij wie meerdere malen of in beide nieren een niersteen is gevonden of bij wie nierstenen in de familie voorkomen, is er vaak sprake van een behandelbare oorzaak voor steenvorming. Een nieuw, multidisciplinair team van een uroloog, nefroloog en internist-endocrinoloog stelt de diagnose en maakt een behandelplan. Het Flevoziekenhuis heeft een eigen niersteenvergruizer.

Slide 5

Op 8 mei 2012 heeft een team van twaalf verpleegkundigen ongeveer 500 mensen gescreend op cholesterol, bloedsuiker, BMI en bloeddruk. Tijdens het wachten op de uitslagen, konden de verpleegkundigen gezondheidsadviezen geven en/of doorverwijzen naar een van de 14 stands op de informatiemarkt.

Slide 6

Matouschka Smit: “Mijn dochter Selena had al heel lang last van verkoudheid, keelinfecties en oorontstekingen. Uiteindelijk is besloten dat haar keel- en neusamandelen geknipt moesten worden. We kregen in het AMC de keus om over een paar maanden in het AMC geholpen te worden of binnen enkele weken bij het Flevoziekenhuis. Wij kozen voor het laatste en zijn daar heel blij mee. Selena is goed en snel geholpen.”

Slide 7

Jaarlijks doen onze artsen 12.000 tot 14.000 long- en darmonderzoeken met flexibele endoscopen.  Het reinigen en desinfecteren van de endoscopen moet zeer zorgvuldig gebeuren. Dit om besmetting van de ene op de andere patiënt te voorkomen. We werken sinds 2012 met landelijke richtlijnen voor het bewaren, gebruiken en repareren van endoscopen.

Slide 8

Medio 2012 is de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) grondig verbouwd. Alle reinigings- en sterilisatiewerkzaamheden werden door onze eigen medewerkers in het AMC uitgevoerd. Met de verbouwing voldoet de CSA aan alle eisen van de Inspectie.

Slide 10

Sinds juni 2012 heeft de afdeling Chirurgie een team van ‘consultatief chirurgisch verpleegkundigen (CCV)’. Een van hen loopt ’s ochtends tussen 10.00 en 11.30 uur een ronde langs de afdelingen waar op dat moment een of meer chirurgische patiënten liggen. Verpleegkundigen weten dat de CCV komt en kunnen specifieke, chirurgische vragen verzamelen en aan de CCV voorleggen. Komende zomerperiode, waarin een aantal verpleegafdelingen worden samengevoegd vanwege minder opnames en minder personeel, zal het CCV-team ook zijn nut bewijzen.

Slide 12

Op 26 juni hebben vier opticiens uit Almere en Bussum, hun deelnamecertificaat aan het project OpticienZorg van het Flevoziekenhuis in ontvangst genomen. Zij hebben een kennistoets met goed gevolg afgelegd en hebben daarna stage gelopen op de polikliniek Oogheelkunde. In het project OpticienZorg komen de opticiens regelmatig samen met oogartsen, orthoptisten en optometristen van het Flevoziekenhuis om praktijkervaring en ontwikkelingen in de oogzorg uit te wisselen.

Slide 13

Zingeving is een belangrijk aspect van onze zorg. Zo besteden onze geestelijk verzorgers aandacht aan de bekendste internationale religieuze feestdagen. Elk jaar worden Pasen en Kerstmis, het hindoe lichtfeest Divali en het islamitische Suikerfeest en het Offerfeest gevierd. Patiënten op de verpleegafdelingen krijgen dan een attentie en bezoekers en medewerkers kunnen in de centrale hal een passende versnapering halen.

Slide 14

Het project ‘Handmassage door vrijwilligers’ is in 2012 tot het beste zorgproject van het Flevoziekenhuis uitgeroepen, en won daarmee de Cliënten Jaar Prijs 2012 . De Almeerse bevolking heeft online kunnen stemmen op een van de filmpjes van drie genomineerde projecten. De Cliënten Jaar Prijs wordt jaarlijks door de Cliëntenraad uitgereikt aan het project dat de beste verbetering van de zorg aan onze patiënten biedt. Inmiddels geven 17 vrijwilligers handmassages op 5 afdelingen. Zij hebben hiervoor een training gehad. Vooral na een operatie kan een patiënt pijn hebben, onrustig zijn of gespannen zijn over de eventuele uitslag. Een handmassage geeft ontspanning en een moment van persoonlijke aandacht. Op de volgende dia kunt u het filmpje starten

Slide 16

De meeste patiënten hebben maar een deel van de mondelinge informatie onthouden na een ziekenhuisbezoek. Dat kan komen door spanning of de veelheid aan informatie. De folders die zij meekrijgen, kunnen kwijtraken en patiënten hebben vaak vragen achteraf. Daarom krijgt een patiënt bij de poli KNO een persoonlijke inlogcode mee, zodat hij of zij zelf 24 uur per dag de relevantie informatie online kan bekijken: folders, filmpjes, veelgestelde vragen etc. Op de volgende dia kunt u het filmpje starten.

Slide 18

Zieke en te vroeg geboren baby’s moeten vaak lang in het ziekenhuis verblijven. Dit is voor kind en ouder een stressvolle periode. Het toepassen van ‘comfortmassage’ reduceert stress. Het biedt troost en rust en ook wordt het hechtingsgevoel tussen ouder en kind verstevigd. De verpleegkundige leert de ouders de Comfortmassage toe te passen, zodat zij de massage ook thuis kunnen geven. Op de volgende dia kunt u het filmpje starten.

Veiligheid voorop

Veilig werken is één, aantoonbaar veilig werken is twee. Dat laatste is de eis die landelijk aan ziekenhuizen wordt gesteld en is verwoord in het Veiligheidsmanagementsysteem, VMS. In 2012 hebben we veel aandacht besteed aan het vastleggen van onze afspraken over en resultaten van veilig werken. Protocollen en werkafspraken zijn vastgelegd in een documentbeheersysteem (iDOC). Er was en is permanente aandacht voor een veilige omgeving, waarin collega’s elkaar kunnen aanspreken op wat goed gaat of wat beter kan en waarin ook patiënten de ruimte voelen om eventuele twijfel te uiten. Op ‘hoog-risico afdelingen’ zijn PRI’s (Prospectieve Risico Inventarisatie) gedaan en er zijn veiligheidsrondes gehouden. Een meldsysteem waarin medewerkers (bijna) incidenten kunnen melden op intranet is voor iedereen goed toegankelijk geworden. In december 2012 heeft een auditteam van het NIAZ ons bezocht. Ondanks de voortgang die is geboekt, bleek het VMS nog niet voldoende geborgd in de organisatie. NIAZ heeft besloten tot uitstel van beoordeling tot 1 juli 2013.

Betere zorg

Het Flevoziekenhuis is een uitstekend basisziekenhuis met een breed zorgaanbod voor patiënten uit Almere en omgeving. We werken onder andere samen met Zorggroep Almere, AMC, DeKinderkliniek, MC|Groep, Bergman Clinics, De Trappenberg en GGz Centraal. Voor patiënten uit de brede regio leveren we hoogcomplexe zorg op enkele - in 2013 opnieuw te benoemen - speerpunten. Dat doen we in samenwerking met het AMC. Patiënten ontvangen onze zorg in het Flevoziekenhuis, en zo nodig verder weg. We zorgen er altijd voor dat het voor- en natraject weer dichtbij huis kan plaatsvinden. Een soepele overgang binnen de zorgketen, daarin willen we excelleren. We bieden mensgerichte zorg, waarbij bejegening en informatie, goede organisatie van de zorg, voeding en zingeving belangrijke bouwstenen zijn. Veiligheid is onze topprioriteit.

Alle aandacht voor medicatie

Sinds augustus 2012 werken bijna alle – en sinds eind juni 2013 alle - artsen met het elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie, EVS. De artsen schrijven hun recepten uit in EVS en krijgen een waarschuwing als een medicijn niet samengaat met een ander medicijn. Verpleegkundigen leggen via het EVS digitaal vast welk medicijn ze aan welke patiënt geven. Hiermee is het medicatieproces van A tot Z herleidbaar. Alle verpleegkundigen dragen sinds mei 2013 tijdens het klaarmaken en uitdelen van medicijnen een geel veiligheidshesje. Zo ziet iedereen dat zij niet mogen worden gestoord tijdens dit risicovolle proces. Er is veel aandacht besteed aan de ‘dubbelcheck’ door een collega bij het klaarmaken en toedienen van ‘high risk medicatie’ en aan het vastleggen dat je dat hebt gedaan. Patiënten vragen we om óók zelf op te letten welke medicatie ze innemen. We gebruiken daarvoor de veiligheidskaart van de patiëntenfederatie NPCF.

Uitbreiding samenwerking met AMC

Hoe vaker je iets doet, des te beter is het resultaat. Vanuit deze visie is de Alliantie Chirurgie ontstaan, een uniek samenwerkingsverband tussen het Flevoziekenhuis en het AMC. Zes van onze chirurgen werken ook in het AMC, op een specifiek chirurgisch vakgebied. Sinds juli is de samenwerking tussen Flevoziekenhuis en AMC uitgebreid met kinder-KNO. Kinderen uit Amsterdam en omstreken, wiens keel- of neusamandelen worden verwijderd of bij wie oorbuisjes worden geplaatst, worden voor hun operatie door het AMC verwezen naar het Flevoziekenhuis vanwege de hoge kwaliteit en korte wachttijd. Het AMC kan zo ruimte vrijmaken voor topklinische zorg en hoogcomplexe operaties. De AMC-patiënten zijn meestal zeer tevreden met onze zorg en prettig verrast door de sfeer en bejegening.

Officieel hepatitis behandelcentrum

Het Flevoziekenhuis is sinds 4 april 2012 gecertificeerd als officieel ‘Hepatitis behandelcentrum’ en onderdeel van een netwerk van 40 centra in Nederland dat virale hepatitis (zoals hepatitis B en C) behandelt. Het hepatitisteam bestaat uit twee MDL-artsen, een internist-infectioloog en twee verpleegkundig specialisten. Zij behandelen chronische virale hepatitis in de regio en daarbuiten. Het hepatitisteam heeft ongeveer 250 patiënten in zorg, een aantal dat nog jaarlijks toeneemt.

Hepatitis B en C komen wereldwijd bij miljoenen mensen voor. Mensen kunnen er ongemerkt jarenlang mee rondlopen. Als de ziekte niet tijdig wordt ontdekt en behandeld, kan dit tot levercirrose en leverkanker leiden. Vroege opsporing en behandeling is dus van groot belang. Daar spant het Flevoziekenhuis zich, samen met onder meer GGD en de Almeerse huisartsen, voor in. Almeerders konden zich in november anoniem laten screenen en inenten in een GGD-bus voor het ziekenhuis.

Voeding à la minute

Sinds januari 2012 krijgen de patiënten op de verpleegafdelingen hun warme maaltijd op een andere manier geserveerd. Elke verpleegafdeling heeft een eigen meals-on-wheels wagen, waarmee vanaf 17.00 uur het diner rond wordt gebracht. Twee medewerkers foodservice bieden de patiënt ter plekke keus uit meerdere menu’s en gerechten. De patiënt bepaalt à la minute hoeveel en wat hij of zij eet. Bijna alle medewerkers volgden in 2012 de interne MBO-opleiding (niveau 2) tot medewerker foodservice voor nog meer kennis over (dieet)voeding en hygiëne. In het afdelingsrestaurant op de afdeling Cardiologie kunnen patiënten, zodra ze uit bed kunnen, aan tafel een kopje koffie drinken of hun maaltijd gebruiken. Alle aandacht voor voeding draagt bij aan een prettiger verblijf in het ziekenhuis, het voorkomen van ondervoeding en een sneller herstel.

Goede zorg begint met begrijpelijke informatie

We hebben polikliniekpatiënten gevraagd naar hun ervaringen met onze informatie. De resultaten zijn deels al opgepakt. We letten nog meer op het taalgebruik in onze folders en gebruiken meer afbeeldingen. We zijn ook, samen met ROC media, gestart met het maken van filmpjes over behandelingen, onderzoeken en het verblijf in het Flevoziekenhuis. Deze filmpjes staan op onze website en de wachtkamertv’s en worden gebruikt tijdens informatiebijeenkomsten. We hebben in december het Convenant Laaggeletterheid ondertekend, een initiatief van gemeente Almere. Daarmee committeren we ons aan de opdracht om de 12.000 laaggeletterden in Almere te ondersteunen. Dat begint bij het herkennen van laaggeletterdheid.

200 informatiebijeenkomsten
Het aantal informatie- en/of lotgenotenbijeenkomsten – vaak in samenwerking met patiëntenorganisaties -  is in 2012 gestegen tot ruim 200. Vakgroepen organiseren ook zelf activiteiten, zoals ‘Bescherm je huid’ dag, gratis testen op HIV en Hepatitis B/C en de informatieavond over spataderen (inclusief korte screening). De maandagenda verspreiden we via posters en – sinds 2012 - een advertentie in het huis-aan-huisblad Almere Vandaag.

Afvallen in het ziekenhuis

Op 3 januari 2013 is in het Flevoziekenhuis een pilot gestart met Weight Watchers Health Services. Wanneer patiënten door overgewicht niet optimaal behandeld kunnen worden, krijgen zij het advies van hun specialist om af te vallen. Met deze pilot kunnen patiënten nu in het Flevoziekenhuis zelf terecht voor een laagdrempelige gewichtsreductiemethode die zich richt op leefstijlverandering. Overgewicht betekent vaak een risico voor het behandelen van een patiënt; het zorgt voor meer complicaties en is soms zelfs reden om niet te kunnen behandelen. Afgelopen half jaar zijn 80 deelnemers ingestroomd. Zij komen 14 weken achtereen eenmaal per week naar mijnInfopunt voor wegen en begeleiding door de coach van Weight Watchers. De eerste resultaten zijn positief. De meeste deelnemers verliezen in die periode rond de 10 kilo, worden mobieler en hoeven vaak minder medicatie te gebruiken. Sinds 2009 kunnen medewerkers deelnemen aan WeightWatchers@Work. Inmiddels hebben ruim 150 collega’s – veelal met blijvend succes -deelgenomen.