Feiten & cijfers

2012 was een jaar van grote veranderingen: een nieuwe productieregistratie (DOT), nieuwe financiering van de geleverde zorg en – van overheidswege - beperking van de groei. Deze ontwikkelingen zijn terug te zien in onze resultaten. Overall is het aantal patiënten licht gedaald, mogelijk ook door de crisis en de hogere eigen bijdrage. De inzet van het aantal medewerkers is iets gedaald en voor het eerst ook het aantal artsen.  

Zorginhoudelijke ontwikkelingen zijn van positieve invloed op onze resultaten. De gemiddelde verpleegduur is iets gedaald tot 4.3 dagen. Er is een verschuiving te zien van opname naar dagbehandeling.

Het licht positieve financiële resultaat (€ 2.2 miljoen, 1% van de omzet) is te danken aan incidentele meevallers. Dat vinden wij een zorgelijke situatie en vraagt om sterke sturing. Onder het motto ‘kosten verlagen, anders werken’ is in 2013 een proces gestart om onze inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. Daarmee kunnen we onze financiële buffer versterken en meer blijven investeren in nieuwe zorgtechnologie.

Prev Next Page:
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Het Flevoziekenhuis meet ieder kwartaal  de patiënttevredenheid met de Independer Consumenten Monitor (ICM). Hiervoor ontvangen patiënten die het ziekenhuis bezocht hebben thuis een vragenkaart,  met het verzoek om  rapportcijfers te geven. Deze cijfers geven ons informatie over onderwerpen die we nog verder kunnen verbeteren.

Slide 1 (7)