Helende omgeving

Mensen voelen zich meer op hun gemak in een licht en schoon gebouw met comfortabel meubilair. Onze centrale hal, de ontvangstkamers op de poliklinieken en de familiekamers op de afdelingen bieden dat allemaal. Het Stiltecentrum is in 2012 nog verder aangepast en is voor patiënten, bezoekers en medewerkers van alle gezindten een rustpunt. De piketkamers voor artsen die ’s nachts dienst hebben, zijn opnieuw ingericht. Familie en dierbaren van onze patiënten zijn de hele dag tot 21.00 uur welkom op onze verpleegafdelingen, en eventueel ook ‘s nachts. Bijna 200 vrijwilligers helpen op allerlei manieren mee om het patiënten en bezoekers aangenaam te maken. We gebruiken bij onderzoeken en behandelingen apparatuur die zo min mogelijk belastend is voor patiënten.

Prev Next Page:
Slide 1

Medisch specialisten en artsen in opleiding hebben geregeld diensten. Zij zijn ’s avonds en ’s nachts in het ziekenhuis om zo nodig direct beschikbaar te zijn. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van een ‘piketkamer’, voorzien van een goed bed, wastafel, TV en laptopaansluiting. De artsen kunnen kiezen voor een paarse, rode, oranje of groene kamer.

Slide 2

De ramen van het Stiltecentrum zijn bedekt met een nieuwe vorm van raambekleding. De transparante bekleding is ontworpen door lichtkunstenaar Jeroen Glas die eerder het lichtobject voor het Stiltecentrum ontwierp. Geestelijk verzorger Martin Schneeberger is erg blij met het resultaat. Tijdens de wekelijkse meditatiebijeenkomst moesten de overgordijnen dicht. Het licht komt nu, gefilterd door een soort modern ‘glas in lood’ de ruimte in.”

Slide 3

De afgelopen 7 jaar hebben de winnaars van de Cliënten Jaar Prijs ieder een bijzonder kunstwerk ontvangen. Deze zijn gemaakt door Almeerse (vaak verstandelijk gehandicapte) kunstenaars, verbonden aan Atelier ‘De Witte Olifant’. Ieder beeldje verbeeldt een opgestoken duim; iedere kunstenaar heeft er een eigen verhaal bij. Op 4 februari bezochten kunstenares Emma La Bastide en haar begeleider David Iserief daarom de beelden in het ziekenhuis.

Slide 4

Mevrouw Servet vierde haar 103e verjaardag op de afdeling Chirurgie. Helpende Lyene Tjon Akon gaf haar namens de afdeling een boeket bloemen. Er was taart voor mevrouw Servet en alle medewerkers. ’s Middags vierde mevrouw haar verjaardag met haar familie in de foyer.

Slide 5

Altijd weer een mooi moment: selectiespelers van Almere City FC delen cadeautjes uit op de kinderafdeling. De media zijn aanwezig, en de kinderen genieten er volop van.

Slide 6

Kindjes van kinderopvang De Regenboog, gevestigd in ons gebouw, zingen kerstliedjes in de centrale hal.

Slide 7

Pianoklanken, een ontspannende massage en een appeltje voor de grijp. Dat verwacht je niet als je een ziekenhuis binnenloopt. Maar op ‘Planetree verwendag’ bieden we onze patiënten en bezoekers een nog gastvrijer welkom.

Slide 8

Leerlingen van Protestants Christelijke Basisschool ‘De Olijfboom’ verrassen patiënten op verschillende verpleegafdelingen met zelfgemaakte palmpasenstokken.

Slide 9

Staatsbosbeheer schonk op 3 oktober een houten bank aan het ziekenhuis, bedoeld voor de Kindertuin. Staatsbosbeheer gaf het cadeau na een natuurmiddag met de boswachter voor Almeerse patiëntjes in het Auditorium.

Slide 10

Het Auditorium was 20 november 2012 een plek van herinnering voor nabestaanden van overleden patiënten en voor collega’s. De belangstelling en waardering voor het initiatief van geestelijk verzorger Rianne Veenstra was groot. Nabestaanden hebben een ‘steentje’ bijgedragen aan de herinneringstegel die inmiddels in een van de binnentuinen van het ziekenhuis ligt. De plek biedt  gelegenheid voor een moment van herinnering aan een overleden dierbare.

Vrijwilligers: Planetree ten voeten uit

Ruim 200 vrijwilligers spelen op allerlei manieren een bijzonder gewaardeerde rol. Als gastvrouw of pianist in de centrale hal, bij de Flevo Ziekenomroep, de kerkdiensten, mijnInfopunt en het patiëntenvervoer. In 2012 zijn vijf vrijwilligers gestart in het afdelingsrestaurant van Cardiologie. Zij helpen bij het uitserveren van de maaltijd, dekken de tafels  in het afdelingsrestaurant, brengen tussendoor een extra kopje koffie of thee en maken een praatje. In 2012 is een nieuwe groep vrijwilligers van start gegaan met het geven van handmassages aan patiënten. Het mes snijdt aan twee kanten. Patiënten ervaren een handmassage als een ontspannend en rustgevend moment van aandacht, vrijwilligers zijn blij iets voor hen te kunnen betekenen. Inmiddels geven 17 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers handmassages op 5 afdelingen.

Trouwen in het ziekenhuis

Zo nu en dan gebeurt het dat patiënten in het ziekenhuis willen trouwen. Het gaat dan om ernstig zieke patiënten die nog maar kort te leven hebben en zich officieel aan hun partner willen verbinden. Dat kon al, maar betekende veel organisatie. Na overleg tussen de geestelijk verzorgers en de gemeente Almere is het Flevoziekenhuis - en met name het Stiltecentrum – nu officieel aangewezen als trouwlocatie. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt naar het ziekenhuis, een geestelijk verzorger is ‘gastheer of –vrouw’.

Draagbare therapie bij huidkanker

Patiënten met kleine oppervlakkige basaalcelcarcinomen – de meest voorkomende vorm van huidkanker – kunnen sinds juni 2012 gebruikmaken van een draagbare therapie Ambulight PDT®. Zij krijgen dan een pleister met een klein verlichtingskastje om 6 uur te dragen, en kunnen hun dagelijkse werkzaamheden gewoon blijven doen. Vóór de komst van deze draagbare therapie moesten zij een halve dag in het ziekenhuis blijven, nu maar een kwartier. Uit onderzoek blijkt dat patiënten door deze vorm van behandelen minder pijn ervaren door de langere, maar minder sterke belichting. Ook hebben zij minder kans op bijvoorbeeld ontsteking van het aangetaste weefsel. Het Flevoziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in de regio deze therapievorm geïntroduceerd.

Kinderopvang kan uitkomst bieden

Sinds 1 november 2012 biedt het Flevoziekenhuis samen met kinderdagverblijf De Regenboog ‘Flevo-opvang’ aan. Deze service kan uitkomst bieden als iemand een patiënt in het ziekenhuis bezoekt en even met hem of haar alleen wil zijn. Of als iemand een afspraak heeft bij een arts in het ziekenhuis waar zijn of haar kind niet bij kan zijn. Ook patiënten die voor dagopname komen of regelmatig een dagbehandeling ondergaan, bijvoorbeeld voor nierdialyse of zwangerschapscontrole, kunnen hun kind hier in de tussentijd een prettige en veilige plek bieden.

Kunst in de Binnenstraat

Het Flevoziekenhuis is voor de aankleding van de Binnenstraat een samenwerkingsverband aangegaan met het Bureau voor kunstprojekten in Almere. Dit bureau neemt de organisatie van expositie(s) voor haar rekening, het ziekenhuis stelt de ruimte ter beschikking. Daarnaast verzorgt het ziekenhuis twee keer per jaar een expositieopening. Met de samenwerking is een oplossing gevonden voor kunst in de Binnenstraat waarmee de brandweer kan instemmen èn die past binnen het ons beschikbare budget.