Helende omgeving

Mensen voelen zich meer op hun gemak in een licht en schoon gebouw met comfortabel meubilair. Onze centrale hal, de ontvangstkamers op de poliklinieken en de familiekamers op de afdelingen bieden dat. Er is ruimte voor kunst en muziek. Familie en dierbaren van onze patiënten zijn de hele dag tot 21.00 uur welkom op onze verpleegafdelingen, en eventueel ook ‘s nachts. 165 vrijwilligers helpen met hun talenten en levenservaring mee om het patiënten  aangenaam te maken. We kiezen voor manieren om onderzoeken en behandelingen zo min mogelijk belastend te laten zijn. Denk aan alle zorg op één dag en zelfs behandeling thuis, als dat kan. We passen nieuwe technologie toe om  zwangeren optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind. We houden  via patiëntenverenigingen, scholen  en gemeente verbinding met onze omgeving.
Prev Next Page:
slide 1

Jaarlijks bevallen ongeveer 2000 vrouwen in het Flevoziekenhuis, waarvan gemiddeld 7% door middel van een geplande keizersnede. Deze vrouwen kunnen nu kiezen voor de ‘gentle keizersnede’. Bij de gentle keizersnede zien de moeder en aanstaande vader hoe het kind geboren wordt. De moeder krijgt het kind direct op de borst en zo vindt de eerste kennismaking tussen moeder en kind plaats. Tijdens de ‘verdere operatie blijft het kind bij de moeder op de borst liggen, mits zij in goede conditie zijn.

slide 2

Op zaterdag 4 oktober 2014 organiseerden we voor de derde keer de Kraammarkt. Verloskundigen, lactatiekundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, kraamzorgconsulenten en andere zorgprofessionals informeerden de ruim 1000 bezoekers over zwanger zijn, bevallen en de kraamperiode. Er waren ook workshops, draagdoekdemonstraties, een modeshow van zwangerschapskleding en rondleidingen in onze kraamsuites.

slide 3

Op 9 oktober 2014 besteedde de poli Oogheelkunde tijdens de World Sight Day extra aandacht aan kinderogen. De poli bood een gratis oogscreening aan voor kinderen t/m 12 jaar en hield ’s middags Open Huis, speciaal voor kinderen. De kinderen kregen een rondleiding en konden testjes, spelletjes en knutselactiviteiten doen.

slide 4

Op 29 januari 2015 had het Flevoziekenhuis wel hele speciale bazen. Sarah en Rafielio namen voor een dag de plaats in van onze raad van bestuur. Ze kregen ook een opdracht: wat is er mogelijk om onze patiënten en medewerkers super tevreden te houden? “Er mag meer kleur komen in het ziekenhuis”, was één van de conclusies van de leerlingen. Het project ‘Baas van Morgen is een initiatief van JINC. JINC helpt kinderen naar een goede start op de arbeidsmarkt.

slide 5

De vrijwillige gastvrouwen dragen nieuwe kleding: een bordeauxrode tuniek met - in de winter - een zwart t-shirt eronder. De dames zijn erg tevreden met de nieuwe outfit. “Het zit lekker en we zien er netjes in uit”, luidt hun oordeel.

slide 6

Op zaterdag 14 juni liepen 7 wandelaars in een Flevoziekenhuis T-shirt namens het Diabetesteam mee met de JDRF Walk in Almere. Na een sponsoractie is binnen een week 290 euro opgehaald voor JDRF dat zich inzet om Diabetes Type 1 de wereld uit te helpen via onderzoek. De JDRF Walk 2014 heeft 85.000 euro opgebracht. Sponsors bedankt! De lopers hebben er een leuke dag aan beleefd.

slide 7

Mei 2014 was de tentoonstelling ‘Oranje Fonds Kroonappels’ te zien in het Flevoziekenhuis. Burgemeester Jorritsma opende de tentoonstelling in bijzijn van de drie Almeerse finalisten IVN Almere, Stichting VoedselLoket Almere en Stichting Kwintes (categorie Jeugd).

slide 8

De bankjes in de Binnenstraat zijn voorzien van nieuwe bekleding in frisse kleuren.

slide 9

Onze medewerkers hebben tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt in totaal € 680,- gedoneerd aan Hospice Almere. Joanna Veldkamp, coördinator van het hospice, is blij met het bedrag en met de aandacht voor het hospice. “De medewerkers toonden belangstelling voor ons werk en een aantal overweegt zelfs om vrijwilliger te worden. We kunnen het bedrag heel goed gebruiken voor scholing van onze vrijwilligers. Daarnaast zijn er plannen voor groei van twee naar vijf bedden. Het geld komt meer dan goed terecht!”

slide 10

De gastvrouwen Judy en Wies maakten op 2 maart 2015 maar liefst 99 collega’s blij met een compliment.  Ook Patricia Groot, medewerker foodservice, werd verrast: “Mijn dag kan niet meer stuk.” De complimenten werden door collega's aan collega's gegeven in het kader van de Nationale Complimentendag.

slide 11

Patiënten kunnen sinds medio 2014 zonder afspraak bij de afdeling Radiologie terecht voor een röntgenfoto van bijna alle lichaamsdelen. Een afspraak maken kan natuurlijk ook. Er is wel altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

slide 12

Collega’s gaven van 19 tot 24 juni 2014 een ‘hechtles’, workshops en hoorcollege over hun werk tijdens het Studium Generale van het Helen Parkhurst, Daltonschool voor middelbaar onderwijs. In officiële OK-outfit en met professionele naald en draad en twee sinaasappelhelften maakten de leerlingen kennis met de kneepjes van het vak. Traumachirurg Bart van Dijkman hield voorafgaand aan de hechtles een hoorcollege over zijn vak. Het Flevoziekenhuis is al enkele jaren present tijdens het Studium Generale voor leerlingen van 4-5-6 havo/vwo. Klik hier voor het filmpje

slide 13

Op 12 april 2014 waren bezoekers, patiënten, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en specialisten van harte welkom op de Informatiedag Darmkanker. Er waren lezingen over bevolkingsonderzoek, behandelingsvormen, erfelijkheid, voeding en begeleiding tijdens en na de behandeling. Op de informatiemarkt stonden vertegenwoordigers van diverse afdelingen en zorgpartners, o.a. onze coloncare verpleegkundigen, Parkhuys, Oncologische revalidatie, KWF en de nieuwe bibliotheek. Ook de Opblaasbare Darm ontbrak niet.

slide 14

Met de slogan ‘Vuurwerk? Zet je bril op!’ verkocht de poli Oogheelkunde ook in 2014 weer voor € 1,-  de bekende vuurwerkbrillen. Een vuurwerkbril is gemaakt van polycarbonaat en daardoor heel erg sterk. Ook sluit de vuurwerkbril goed aan op je gezicht, zodat er bijna geen vonkjes of rondvliegende stukjes tussen hoofd en bril kunnen komen.

slide 15

Zwangere vrouwen kunnen sinds april 2014 in bad bevallen in het Flevoziekenhuis. Een badbevalling is een aangename manier van bevallen. Hoe meer je ontspant door het water, hoe meer endorfine je lichaam aanmaakt. Het effect is te vergelijken met een pijnstiller, hierdoor kunnen vrouwen de weeën beter opvangen en de ontsluiting verloopt hierdoor over het algemeen beter. Een badbevalling wordt vergoed door de zorgverzekeraar en is voorlopig alleen mogelijk voor poliklinische bevallingen.

slide 16

De verpleegafdeling Verloskunde is in 2014 verbouwd. De indeling is gewijzigd en de inrichting is vernieuwd met een nieuwe vloer, nieuwe verlichting en schilderwerk. De afdeling heeft nu een verblijfsruimte voor patiënten.

slide 17

Gynaecoloog Marcel van Alphen werkte mee aan twee filmpjes van Buro Medische Automatisering (BMA). BMA ontwikkelde de app MyBaby2B en het VSP (verloskundig samenwerkingsplatform: een soort gedeeld verloskundig dossier). Via MyBaby2B krijgen vrouwen zelf de beschikking over hun echobeelden en -video’s en kunnen deze desgewenst direct delen via social media en e-mail. Ook kunnen ze met de app allerlei zaken rondom de eigen zwangerschap vastleggen, zoals notities, foto’s en de hartslag van het ongeboren kind. Het ziekenhuis biedt hiermee een extra service die vrouwen nog beter betrekt bij het eigen zorgproces. De filmpjes waren te zien bij het RTL4-programma Medical Travel.

Dialyseren doe je thuis, tenzij

Daar waar momenteel in Nederland thuis-hemodialyse is voorbehouden aan de meest stabiele, gezonde en vitale patiëntengroep, gooit het Dialysecentrum van het Flevoziekenhuis rigoureus het roer om. Onder het motto ‘dialyseren doe je thuis, tenzij…’ is het mogelijk om uiteindelijk aan minimaal 70% van alle patiënten in Flevoland thuis-hemodialyse aan te bieden. Intensivist-nefroloog Koen de Blok: “Medisch gezien is het goed om zo vaak mogelijk te dialyseren. Dat lukt thuis vaak beter. Patiënten die thuis dialyseren voelen zich beter en hebben een lager medicijngebruik, minder ziekenhuisopnames en minder complicaties. Ook de kwaliteit van leven neemt toe: de patiënt hoeft niet 3 keer per week (of vaker) op een vast tijdstip 4 uur in het ziekenhuis door te brengen, heeft een flexibeler dialyseschema dat meer is aangepast aan het levensritme van de patiënt en heeft geen wacht- en reistijden meer. Met ondersteuning van dezelfde artsen en verpleegkundigen als in het ziekenhuis geven we patiënten regie over hun eigen leven terug.” Een begeleidingsgroep van patiënten denkt en praat mee over de aanpak. Het Dialysecentrum  heeft op 12 maart 2015 voor dit project de Spirit of Planetree Award gewonnen.

(Na)zorg voor borstkankerpatiënten op één locatie

Het team van de Mammapoli is continu bezig om de zorg, service en dienstverlening aan patiënten met borstkanker te verbeteren. Bijvoorbeeld door de verschillende onderzoeksruimtes dicht bij elkaar te brengen en de nazorg uit te breiden. Naar aanleiding van de resultaten van een patiëntenenquête is de Mammapoli ondergebracht bij de Radiologie. Alle onderzoeken en gesprekken vinden nu op één afdeling plaats. Verpleegkundig specialist Jannet Wiegersma: “Patiënten krijgen nog dezelfde dag uitleg van de arts of van mij over de gemaakte onderzoeken en, indien nodig, een nieuwe afspraak voor vervolgbehandeling.” Daarnaast is ook de nazorgpoli uitgebreid. We nodigen patiënten in het eerste jaar na de operatie drie keer uit voor de nazorgpoli. Daarna worden zij jaarlijks gezien voor controle, gedurende minimaal vijf jaar.” Het belangrijkste doel van nazorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en verlengen van de levensduur. Vroege signalering en tijdige behandeling van medische en psychosociale klachten kan levensverlengend zijn en de ziektelast verminderen.

Bloedprikken in de wijk en zaterdagopenstelling

Drie priklocaties van het Flevoziekenhuis zijn in 2014 verhuisd. Het ziekenhuis heeft nu zes priklocaties in de stad: in zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere Buiten, aan de Achterwerf 301 in Almere Haven en in de huisartspraktijken van Medi-Mere in Stad, Poort en Buiten. Daarnaast is er natuurlijk het laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis, dat sinds december 2014 ook op zaterdagochtend open is. Op alle priklocaties kunnen Almeerders - zonder afspraak - bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek.

Embrace-doek voor veilig gevoel

Veel borstkankerpatiënten vinden het vervelend dat ze zo nu en dan met een half ontbloot bovenlijf moeten wachten. Oncologisch chirurg Suzan van der Meij: “We vinden het dan ook heel fijn dat wij hen nu de embrace omslagdoek kunnen aanbieden. De embrace-doek is een omslagdoek die het bovenlichaam bedekt, waardoor patiënten zich minder kwetsbaar voelen wanneer zij wachten voor een onderzoek of behandeling. De borstkankerpatiënten krijgen de embrace-doek op het moment dat het behandeltraject begint. Zij mogen de embrace-doek houden, zodat zij de doek altijd mee kunnen nemen wanneer zij het ziekenhuis bezoeken voor een onderzoek of behandeling bij de Mammapoli, de afdeling Radiologie of bij Radiotherapie. Onze collega’s en initiatiefnemers van de embrace-doek, Ingrid van der Voort en Marleen Richards, hopen dat andere ziekenhuizen in Nederland het voorbeeld volgen. Meer informatie op www.embracedoek.nl.

Nieuwe app toont echobeelden baby

Sinds 1 juli 2014 biedt het Flevoziekenhuis een unieke app aan  zwangere patiënten. Via MyBaby2B krijgen je als zwangere zelf de beschikking over de echobeelden en -video’s die je direct kunt delen via social media en e-mail. Ook kun je met de app allerlei zaken rondom de eigen zwangerschap vastleggen, zoals notities, foto’s en de hartslag van de baby. De nieuwe app is in 2014 getoetst in het Flevoziekenhuis. Circa honderd zwangere vrouwen hebben deelgenomen aan de pilot onder leiding van gynaecoloog Bart van Aken: “Het Flevoziekenhuis wil patiënten meer regie geven over hun eigen zorgproces en meer service. MyBaby2B  sluit hier naadloos op aan. Zwangeren ontvangen meestal graag de echobeelden en willen deze snel delen met de mensen om hen heen. Deze app geeft vrouwen de mogelijkheid dit veel sneller, interactiever en op een leukere manier te doen dan tot nu toe het geval was.”

De Geboortemail

Zwangeren die voor de eerste controle in de zwangerschap komen, krijgen een  gratis extra service aangeboden: de Geboortemail. Zwangeren krijgen dan wekelijks een e-mail over de ontwikkelingen en bijzonderheden in hun eigen zwangerschapweek. De mailing gaat van start vanaf de 9e week in de zwangerschap.

Bliksemstages voor (basis)schoolleerlingen

Welke beroepen kom je allemaal tegen in het Flevoziekenhuis? En hoe is het om een dag de baas te zijn van een ziekenhuis? De ‘bliksemstages’ van JINC maken het mogelijk om leerlingen al vroeg kennis te laten maken met de beroepen in een ziekenhuis. Leerlingen uit groep 7/8 van basisschool De Delta bezochten tijdens hun bliksemstage het Laboratorium, de afdeling Diëtetiek en het ‘skillslab’. De komende maanden volgen meer bliksemstages, elke keer op een andere afdeling en met andere scholieren. Ook het project ‘Baas van Morgen is een initiatief van JINC. Sarah en Rafielio namen voor een dag de plek in van onze raad van bestuur. JINC helpt kinderen naar een goede start op de arbeidsmarkt.

Nieuwe speelkamer voor kinderafdeling

De speelkamer van de Kinderafdeling is vernieuwd. Op 24 september 2014 werd de kamer officieel en feestelijk geopend door de Cliniclowns. Zij werden daarbij goed geholpen door patiëntje Gina. Kiwanis Club Almere verraste deze dag de afdeling met Kiwanispoppen. Kinderen kunnen in deze vernieuwde, huiselijke ruimte afleiding vinden. Een spel spelen op de playstation, even op internet om een e-mail te sturen naar vriendjes, samen met een pedagogisch medewerker een puzzel maken of tekenen. Voor de baby’s is een uitdagende, zachte speelmat en een lichtprojector aan het plafond waar de kleintjes naar kunnen kijken. Met dank aan Kiwanis Club Almere, Mediamarkt Almere, Stokke en Kanjer Guusje voor het sponsoren van een deel van de inrichting.