Oorsuizen, ofwel tinnitus, betekent dat u regelmatig sis-, fluit-, brom- of pieptonen in uw oor of oren hoort. Eén op de drie volwassenen ervaart in het dagelijks leven wel eens een duidelijke toon in een oor gedurende een aantal seconden. Ook dat is een vorm van tinnitus.

Het oorsuizen ontstaat doordat het gehoororgaan of de zenuwbanen - zonder dat er geluiden zijn - signalen doorgeven die in de hersenen als 'geluid' ervaren worden. Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn er de oorzaak van. Ook spiertjes rond het oor die zich samentrekken of problemen in het middenoor kunnen tinnitusklachten veroorzaken. Andere oorzaken van tinnitus zijn afwijkingen aan bloedvaten in het hoofd of een hoge bloeddruk, die een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag veroorzaken.

Meestal gaat het om een hardnekkige, hinderlijke maar onschuldige klacht. In enkele gevallen is er een aanwijsbare oorzaak, die soms te verhelpen is. Maar vaak is het een chronische klacht waarvan de oorzaak niet te verhelpen is.

Spreekuur

De KNO-artsen van het Flevoziekenhuis hebben een speciaal spreekuur voor mensen met oorsuizen, in samenwerking met het Audiologisch Centrum. Gezamenlijk kunnen wij u leren om te gaan met uw tinnitusklachten.

Verwijzing en afspraak

Heeft u last van oorsuizen? Maakt u zich zorgen? Bespreek het met uw huisarts. Met een verwijzing kunt u op ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur een afspraak maken bij poli KNO, 036 – 868 88 21 of via mijnflevoziekenhuis.nl.