Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek KNO of bent recent geweest? Op deze pagina informeren wij u over de gang van zaken op onze polikliniek.

flevoziekenhuis-poli-kno

Polikliniek

U vindt de polikliniek KNO op de tweede etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 45. Bekijk de route.

Voor uw bezoek aan de polikliniek is een actuele afsprakenkaart van het Flevoziekenhuis noodzakelijk. Wilt u altijd controleren of alle gegevens (bv. verzekering, huisarts en telefoonnummer) op uw afsprakenkaart nog kloppen? U kunt een afsprakenkaart bij de balie naast de receptie laten maken of wijzigen.

De afsprakenkaart geeft u samen met de brief van de huisarts af aan de balie. De assistente vraagt u (als u dit nog niet via internet heeft gedaan) om een of meer vragenlijsten in te vullen. Dit kost wat tijd, daarom is het prettig als u zich minimaal 5 minuten voor uw afgesproken tijd meldt bij de balie.

Co-assistent

Het kan zijn dat u eerst door een co-assistent (medisch student in opleiding tot arts) wordt gezien. Deze zal met u een gesprek voeren en het KNO-onderzoek bij u doen. De co-assistent bespreekt de gegevens met de KNO-arts, waarna u door de KNO-arts opnieuw wordt onderzocht. De KNO-arts zal met u de bevindingen bespreken en het vervolgplan met u bespreken.

AIOS (arts in opleiding tot specialist)

Op onze afdeling zijn ook AIOS (arts in opleiding tot specialist) uit het AMC werkzaam. Deze arts werkt onder supervisie van de KNO-arts. De AIOS en de supervisor bespreken uw geval tijdens of na het spreekuur.

Physician Assistant

Tijdens uw bezoek aan onze polikliniek KNO is het mogelijk dat u gezien wordt door de Physician Assistant in opleiding, Anneloes Japing. De Physician Assistant (PA) ondersteunt de KNO-artsen in hun werk. U kunt door de PA gezien worden voor onderzoek, diagnose en behandeling of voor kleine ingrepen op KNO-gebied. De PA werkt altijd onder in opdracht van een KNO-arts.