Verrichtingen

Een aantal verrichtingen wordt meestal op de polikliniek verricht. Vaak krijgt u hiervoor een speciale afspraak.

  • Bloedneus stelpen of dichtbranden: pdf Neusbloedingen
  • Trommelvliesbuisjes plaatsen bij volwassenen
  • Verwijderen van kleine huidafwijkingen
  • Bevriezen van slijmvlies van de neusschelpen (cryocaustiek)
  • Doornemen te kort tongriempje bij volwassenen of pasgeborenen

Operatie

Als uw KNO-arts een operatie met u afspreekt wordt de ingreep en de reden van de ingreep eerst uitgebreid met u besproken. Ook de resultaten en de risico’s van de ingreep worden besproken. Als u na dit gesprek kiest voor de ingreep geeft u daarmee uw toestemming.
De KNO-arts vult opname papieren in, die u bij de balie krijgt. U krijgt een pre-operatieve vragenlijst om in te vullen. Zonodig wordt de bloeddruk gemeten. Van de assistente krijgt u een informatiefolder over de ingreep mee. Hierin kunt u thuis nog eens rustig doorlezen wat de KNO-arts met u besproken heeft.
Met de opname papieren gaat u naar de afdeling opname waar, zo mogelijk, een datum van de ingreep met u wordt afgesproken.
De opname kan op de dagverplegingafdeling zijn of op de kortverblijf opnameafdeling

Oorbuisjes en amandelen

Veel ouders krijgen ermee te maken; het inbrengen van oorbuisjes en/of het verwijderen van keel- of neusamandelen bij hun kind. Vanzelfsprekend kijken we naar wat het beste is voor uw kind. En dat is niet per definitie een operatie. Zeker bij kinderen is het belangrijk om niet alleen naar korte termijn effecten te kijken, maar ook naar de lange termijn. Daarom onderzoeken en bespreken wij alle mogelijkheden uitgebreid met u.

Goed en snel
Beslissen we samen dat uw kind geopereerd moet worden, dan bent u bij ons verzekerd van uitstekende én snelle zorg. Wij werken nauw samen met DeKinderkliniek en onze kinderdagbehandeling heeft het Smiley-keurmerk van de stichting Kind en Ziekenhuis. Een week van tevoren kunt u met uw kind naar het voorbereidend pre-operatief spreekuur met de anesthesist en de pedagogisch medewerker. Bovendien kan uw kind bij ons na de operatie heel snel weer naar huis. Na twee weken bellen wij u om te horen hoe het gaat.

Informatie
Hier vindt u ook een filmpje dat u laat zien hoe een opname van uw kind werkt en wat daarbij
komt kijken.

Verwijzing en afspraak
Met een verwijzing van uw huisarts kunt u op ma t/m vrij van 8.00 – 17.30 uur een afspraak maken bij poli KNO, tel. 036 – 868 88 21 of via: mijnflevoziekenhuis.nl.

Bekijk het filmpje om een beeld te krijgen van de behandeling: