Het nieuws dat u borstkanker heeft brengt naast schrik en onzekerheid ook allerlei vragen met zich mee. Wij proberen u zoveel mogelijk gerust te stellen door duidelijk antwoord te geven op al uw vragen.

Persoonlijk behandelplan
Wanneer u het nieuws heeft gehoord dat bij u borstkanker is geconstateerd, stellen uw behandelend arts en de verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige samen met u een behandelplan op maat op. Hierin worden alle aspecten en stappen van de behandeling duidelijk benoemd en uitgelegd. Samen bespreken we uw thuis- en werksituatie en we houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Ook nemen wij goed de consequenties door van de keuzes die samen worden gemaakt. U krijgt een map mee naar huis met allerlei informatie, om alles nog eens rustig door te lezen.

Om ervoor te zorgen dat u niets vergeet te vragen tijdens uw gesprekken met uw behandelend arts en verpleegkundige, kan een checklist een handig hulpmiddel zijn. Via B-Bewust kunt u uw eigen checklist aanmaken en bijhouden. U kunt ook altijd telefonisch en/of via e-mail contact opnemen met uw behandelend arts en/of mammacareverpleegkundige om onnodige angst en zorgen te voorkomen.

Aanvullend onderzoek
Voordat wordt begonnen met de behandeling, is soms aanvullend onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de aard en de uitgebreidheid van de tumor. Afhankelijk van de bevindingen kan bijvoorbeeld een MRI-scan of PET-CT scan nodig zijn. Dit gebeurt in het AMC in Amsterdam waar het Flevoziekenhuis intensief mee samenwerkt op het gebied van borstkanker. Vooraf krijgt u zowel mondeling als schriftelijke informatie om goed voorbereid te zijn op de onderzoeken die gaan komen.

Wetenschappelijk onderzoek
Wereldwijd wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Dat noemen we 'klinisch-wetenschappelijk onderzoek' of 'experimenteel onderzoek'. Ook het Engelse woord 'trial' wordt veel gebruikt. Het Flevoziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze onderzoeken, in Nederland of in het buitenland. Het gaat om deelname aan klinische studies en nieuwe therapieën. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, nodigen wij u uit om deel te nemen.

Second opinion
Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor borstkanker en hebben van de BVN ook het roze lintje ontvangen. Ondanks dat biedt het Flevoziekenhuis u altijd de mogelijkheid tot een second opinion.
In Nederland worden landelijke behandelrichtlijnen aangehouden. U kunt er op vertrouwen dat de adviezen van uw arts conform deze richtlijnen zijn. Maar wanneer u toch onzeker bent of gerustgesteld wilt worden over de diagnose van uw arts, is het soms goed om uw diagnose of behandeling met een derde te bespreken.
U hoeft zich niet bezwaard te voelen tegenover uw huisarts en/of behandelend specialist. Ook bij hen staan uw belang en gevoel van gerustheid voorop. Wij helpen u graag daarbij. Alle informatie die nodig is voor een second opinion, vragen of sturen wij op.