Elk soort borstkanker is uniek omdat het type kanker bepaald wordt aan de hand van eigen genen. We herkennen wel een aantal verschillende soorten borstkanker. Hieronder vindt u een algemene beschrijving daarvan.

Bij soorten borstkanker hebben we het vaak over de volgende termen:
  • Een carcinoom is een ander woord voor een kwaadaardige tumor. Wanneer er sprake is van borstkanker spreken we over een mammacarcinoom. Mamma is het Latijnse woord voor borst.
  • Ductaal, betekent dat de kanker is ontstaan in een melkgang.
  • Lobulair, betekent dat de kanker is ontstaan in de melkklier.
  • In situ, betekent dat de kanker beperkt is tot de plaats van ontstaan.
  • Invasief, betekent dat de kanker zich verder kan verspreiden.

soorten borstkanker
afb. Soorten borstkanker

Uit de bovenstaande termen is een aantal soorten borstkanker te benoemen:

Invasief ductaal carcinoom
De meest voorkomende soort borstkanker is het invasief ductaal carcinoom (75%). Dit betekent dat de kanker zich kan verspreiden en ontstaan is in een melkgang van de borst. De gezwellen kunnen groot worden en voelen aan als een harde knobbel, maar ze hebben een goede prognose.

Sentinel Node
Als borstkanker uitzaait, gaat dat via de lymfebanen naar de eerste lymfeklier in de oksel, de Sentinel Node, ook wel poortwachtersklier genoemd. Tijdens het eerste bezoek aan de mammapoli wordt deze klier onderzocht bij het lichamelijk onderzoek en zo nodig wordt hier een echografie van gemaakt. Wanneer de lymfeklier verdikt is, wordt een biopsie verricht en de cellen opgestuurd naar de patholoog.
Invasief lobulair carcinoom
Na invasief ductaal carcinoom komt invasief lobulair carcinoom het meest voor (15%). Deze kanker ontstaat in de melkklieren. De tumor is vaak alleen te voelen als een algehele zwelling van de borst en de kleine tumorcellen worden meestal pas zichtbaar onder een microscoop. De prognose van deze vorm van borstkanker is over het algemeen beter dan andere vormen.

Ductaal carcinoma in situ (DCIS)
Dit is de medische term die u te horen krijgt wanneer u een voorstadium van borstkanker heeft. Komt voor bij 2.5%. Het is een voorstadium van kanker, waarbij de cellen al wel de vorm hebben van kankercellen, maar nog niet het vermogen hebben om in het omliggende weefsel door te groeien en eventueel uit te zaaien.

Lobulair carcinoma in situ (LCIS)
Deze soort ontstaat in een melkklier bij 2,5% van de gevallen en is (nog) niet buiten de grenzen gegroeid. LCIS geeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een tumor die zich wel verspreidt, maar is geen kanker. LCIS is moeilijk te vinden, omdat het uit vele kleine haarden bestaat. Meestal wordt het bij toeval gevonden.

Meer soorten tegelijk
Niet alle kanker in de borst hoeft van dezelfde soort te zijn. Er kunnen zich in één borst verschillende soorten kanker tegelijk voordoen, bijvoorbeeld zowel een ductaal en lobulair carcinoom.

Kenmerken
Naast het bepalen van het soort kanker wordt er ook nog gekeken naar een aantal kenmerken die specifiek zijn voor de tumor. Als deze kenmerken duidelijk zijn kan er met deze informatie een (na)behandeling op maat worden gegeven. In het Flevoziekenhuis beschikken wij over de nieuwste therapieën waardoor wij u de beste (na)behandelingen kunnen geven.