In de patiëntenfolders van het Flevoziekenhuis kunt u nalezen wat uw behandelaar u heeft verteld. U vindt er informatie over de voorbereiding van een onderzoek, de behandeling, de nazorg of een ander vervolgtraject.

Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de folder(s)? Loop gerust binnen bij mijnInfopunt in de centrale hal en vraag of een vrijwilliger de folder met u doorleest.

Om een pdf-bestand te kunnen openen hebt u Acrobat Reader nodig.

Algemene informatie kinderafdeling en kinderdagbehandeling

Operaties en nazorg

Afdeling Neonatologie

Websites van derden

Algemene gezondheidsinformatie

Informatie over specifieke ziekten, situaties of aandoeningen

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van het Emma kinderziekenhuis/AMC