Uw kind zal op de operatiekamer onder narcose worden gebracht. Uw kind moet hiervoor op de operatietafel liggen omdat het soms gebeurt dat kinderen onrustig worden van de toegediende medicatie. Dit is normaal en hiervan merkt uw kind zelf niets meer.

De anesthesist (de dokter van de narcose) plaatst allereerst wat plakkers van bewakingsapparatuur op uw kind en vervolgens wordt het narcosekapje over de neus en mond geplaatst. Hierdoor komt het narcosegas, uw kind valt vervolgens na ongeveer 1 minuut in slaap.

flevoziekenhuis-narcose

Als uw kind ervoor kiest om met een prikje onder narcose te gaan, dan krijgt hij/zij op de afdeling pleisters met een verdovende zalf op de handruggen geplakt. Dit om de pijn van het prikken te verzachten. Het infuusnaaldje wordt in de voorbereidingskamer of de operatiekamer ingebracht. De anesthesist laat de slaapmedicatie inlopen via het infuusnaaldje. Uw kind valt vervolgens in slaap.

Zodra uw kind onder narcose is, verlaat u samen met een anesthesie-medewerker de operatiekamer. Deze medewerker zal u wijzen naar de wachtruimte. Bij kortdurende ingrepen kunt u hier plaatsnemen. U kunt ook teruggaan naar de afdeling, of bijvoorbeeld iets drinken bij het restaurant. Wat u ook doet, bespreek in ieder geval met de verpleegkundige waar u te bereiken bent terwijl uw kind wordt geopereerd.

5 gouden regels op de operatiekamers

In het belang van u en uw kind, maar ook van onze medewerkers, gelden de volgende regels op de Operatie-complex:

  1. één van de ouders/verzorgers mag bij hun kind blijven tijdens het onder narcose brengen
  2. vanaf de Pre-operatieve ruimte dient er door iedereen operatiekleding gedragen te worden
  3. als de medewerkers u vragen de operatieafdeling te verlaten, doe dit dan onmiddellijk. Dit kan in het belang van uw kind zijn
  4. handtassen, rugzakken of andere tassen zijn verboden op het Operatie-complex
  5. gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan