Als uw kind op de Afdeling Kindergeneeskunde wordt opgenomen, kan dit volgens afspraak plaatsvinden, maar het kan ook een spoedopname zijn.

opname
Als de opname volgens afspraak plaatsvindt regelt de Kinderarts een opname op de afdeling.
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de secretaresse op de afdeling waar u verwacht wordt. Een verpleegkundige heet u en uw kind dan welkom op de afdeling.

Elk kind heeft een eigen verpleegkundig dossier welke ter inzage is voor de ouders. Dag en nacht kunt u de verpleegkundige van de afdeling bellen om te informeren hoe het met uw kind gaat. We geven in principe  alleen informatie aan de ouders.