Ouderkamer

Op onze afdeling hebben we een ouderkamer. Hier kunt u zich even terugtrekken als u daar behoefte aan heeft. Er is koffie of thee aanwezig op de afdeling. Voor overige maaltijden en dranken kunt u gebruik maken van het restaurant dat zich in de centrale hal bevindt. De afdelingskeuken is, om hygiënische redenen alleen toegankelijk voor personeel. Thuis bereide maaltijden, voorzien van de naam van uw kind, kunnen bewaard worden in een aparte koelkast voor ouders. Er is een magnetron aanwezig om uw maaltijd in op te warmen. Wanneer u gebruik maakt  van rooming-in dan krijgt u een ontbijt en lunch aangeboden. Natuurlijk kunt u gebruik maken van het toilet op de afdeling en desgewenst ook van de douche.

Spel en speelkamer

Voor kinderen is spelen erg belangrijk. In hun spel verwerken zij hun ervaringen en gevoelens. In de speelkamer kan uw kind zich vermaken met andere kinderen. Er is een ruime sortering van spel en speelgoed. De speelkamer is uitsluitend bestemd voor de patiënten van onze afdeling en daarom niet toegankelijk voor bezoek. Kinderen die zijn opgenomen kunnen gratis gebruik maken van televisie. Voor de openingstijden van de speelkamer en voor andere vragen over het spelen kunt u zich wenden tot één van de pedagogisch medewerkers of verpleegkundigen.
pedagoog

Onderwijs

Als uw schoolgaand kind langere tijd in het ziekenhuis ligt, kan het behoorlijk achter raken op school. Daarom is het verstandig als u met de leerkracht van school afspraken maakt over huiswerk. Natuurlijk is de leerkracht altijd welkom in het ziekenhuis om bijvoorbeeld huiswerk te brengen of uw kind met het huiswerk te helpen. De pedagogisch medewerker kan een docent van de schoolbegeleidingsdienst benaderen om hulp te  bieden bij het maken van huiswerk. De school blijft echter eindverantwoordelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij een van de pedagogisch medewerkers.