Leesvoor

Op de Kinderafdeling kunt u in aanraking komen met veel verschillende hulpverleners. Zij zijn allemaal op hun eigen manier betrokken bij de zorg voor uw kind. Hieronder leest u over een aantal van hen.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen van de afdeling Kindergeneeskunde zijn gespecialiseerd Kinderverpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid in het verplegen van zieke kinderen van nul tot achttien jaar. Heeft u vragen over de dagelijkse zorg en begeleiding, dan kunt u altijd bij hen terecht..

Bedrijfsleider EVR

De bedrijfsleider EVR heeft leiding aan het team en is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de afdeling.

Artsen

Op de afdeling worden kinderen door kinderartsen en diverse andere specialisten opgenomen. Zoals kno, chirurgie, orthopedie etc.
arts

Pedagogisch Medewerkers

Op de afdeling zijn Pedagogisch Medewerkers aanwezig. Zij hebben als taak u te helpen de opname van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zij zoeken passende spel- en ontspanningsmogelijkheden voor uw kind. Dit kan zowel op de afdeling als in de speelkamer. In overleg met u bereiden zij uw kind voor op eventuele onderzoeken of een operatie. Als ouder kunt u ook bij hen terecht met vragen over het gedrag van uw kind en zijn of haar reacties op de opname.

Kinderpsycholoog

De kinderpsycholoog kan worden ingeschakeld om hulp te bieden bij psychische problemen bij uw kind.

Orthopedagoog

De orthopedagoog is gespecialiseerd in de opvoeding van kinderen en kan hulp bieden bij opvoedingsproblemen.

Maatschappelijk werker

Ziekte, behandeling en opname van uw kind kunnen extra druk betekenen voor u en uw omgeving. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in uw gezin of op uw werk. Ook kunnen er problemen rijzen van praktische aard, zoals de noodzaak van hulp thuis. De maatschappelijk werker helpt ouders wanneer het niet goed lukt om bovenstaande problemen zelf op te lossen. U kunt daarvoor altijd een beroep doen op de maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Ook de behandelend (Kinder)arts of de verpleegkundige kan de maatschappelijk werker vragen contact met u op te nemen om samen met u te zoeken naar een oplossing.

Logopedist

De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen met de spraak of een juist stemgebruik en bij kinderen die moeilijk eten door een verkeerde zuig- of haptechniek.

Kinderfysiotherapeut

De fysiotherapeut kan worden ingeschakeld bij problemen met het bewegingsapparaat of om adviezen te geven ten aanzien van bewegen.

Diëtist

De diëtist kan worden ingeschakeld voor adviezen op het gebied van voeding.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse verzorgt de afdelingsadministratie en is verantwoordelijk voor het maken van afspraken, zoals bijvoorbeeld voor onderzoek. Ook regelt zij alle afspraken als uw kind met ontslag gaat.

Afdelingsmedewerkers

De afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het bijvullen van de materialen op de patiëntenkamers en bieden ondersteuning aan de verpleegkundigen.

Voedingsassistenten

De voedingsassistente zorgt voor het eten en drinken van uw kind. Ook zorgt zij overdag voor koffie en thee voor de ouders. Met een eventueel dieet wordt rekening gehouden. Hebt u op grond van uw levensovertuiging speciale wensen voor de maaltijden, laat dit dan weten aan de voedingsassistent. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Laboranten

Laboranten voeren in opdracht van de behandelend arts onderzoeken uit, zoals bloedonderzoek of röntgenonderzoek. Afhankelijk van de toestand van uw kind komen ze naar uw kind toe op de afdeling of gaat uw kind onder begeleiding van u en/of een verpleegkundige naar deze afdelingen toe.

Schoonmakers

Tijdens uw aanwezigheid zult u ook de medewerkers van de schoonmaakdienst tegen komen. Zij zijn verantwoordelijk voor het hygiënisch kunnen werken op de afdeling.

Cliniclowns

Deze komen een keer per week langs. Als uw kind op dat moment aanwezig is krijgt het bezoek van de Cliniclown. De Cliniclown houdt rekening met de aandoening en conditie van uw kind en probeert het verblijf van uw kind in het ziekenhuis te veraangenamen.