Leesvoor

De behandelend arts beslist wanneer uw kind weer naar huis mag. Zodra deze dat weet, wordt u hiervan door een verpleegkundige op de hoogte gesteld. Voor het ontslag heeft u nog een ontslaggesprek met de verpleegkundige. U hoort dan alle bijzonderheden en eventueel wat u thuis moet doen of waar u op moet letten.

In dit ontslaggesprek krijgt u adviezen over medicijngebruik, een dieet, een recept en/of een afspraak voor controle op de polikliniek. Bovendien vertelt de verpleegkundige u waar u terecht kunt met vragen die u thuis eventueel nog heeft.

Soms kan een wijkverpleegkundige ingeschakeld moeten worden voor de nazorg. De verpleegkundige regelt dit in overleg met u. Uw huisarts krijgt vanuit het ziekenhuis schriftelijk bericht over de ziekenhuisbehandeling van uw kind en over de eventuele nazorg.