Het Flevoziekenhuis heeft twee Bronzen Smileys toegekend gekregen, te weten voor de Kinderafdeling en voor de Kinderdagbehandeling. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis voor kind- en gezinsgerichte zorg. Naast de medewerkers van de kinderdagbehandeling dragen ook de vakgroepen Orthopedie, Anesthesie en KNO bij aan deze kind- en gezinsgerichtheid.

Wat betekent de smiley op de dagbehandeling?

De zorg op de kinderdagbehandeling onderscheidt zich positief ten opzichte van andere ziekenhuizen. Waar merkt u dat aan?

open bezoek: u kunt de gehele tijd bij uw kind blijven
inleiding narcose gepland: u kunt aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose
ontwaken uit narcose: u kunt aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose
anesthesiespreekuur: u en uw kind hebben vóór de opnamedag een combinatieafspraak met een pedagogisch medewerker, ter voorbereiding op de ingreep, en een anesthesioloog
afdeling kindergeneeskunde: er is een afdeling kindergeneeskunde in het ziekenhuis
kinderverpleegkundigen: uw kind wordt verpleegd door kinderverpleegkundigen
info rechten kind-ouders: u ontvangt schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
info nuchter zijn: u krijgt schriftelijke informatie over het nuchter zijn van uw kind, waarin in elk geval staat dat uw kind tot twee uur voor de operatie nog heldere vloeistoffen mag drinken (betreft uitsluitend amandelen knippen)
info pijnbestrijding: u krijgt schriftelijke instructies over de pijnbestrijding met daarin tenminste de aanbeveling de pijnmedicatie thuis tot 48 uur na de ingreep op vaste tijden toe te dienen (betreft uitsluitend amandelen knippen

kindenziekenhuis