U bent als ouders gedurende de hele opname van uw kind welkom op de afdeling. Wij streven ernaar u zoveel mogelijk te betrekken bij de zorg rond uw kind. Deze vorm van ouderparticipatie draagt ertoe bij dat een kind zich ‘veilig’ voelt. U kent uw kind het best en u merkt bovendien als eerste wanneer er iets niet in orde is. Aarzel niet de verpleegkundigen in te lichten als u denkt dat uw kind pijn heeft of naar uw idee ‘vreemd’ reageert.

Wat is er voor de ouders?

Op onze afdeling hebben we een ouderkamer. Hier kunt u zich even terugtrekken als u daar behoefte aan heeft. Er is koffie of thee aanwezig op de afdeling. Voor overige maaltijden en dranken kunt u gebruik maken van het restaurant dat zich in de centrale hal bevindt. De afdelingskeuken is, om hygiënische redenen alleen toegankelijk voor personeel. Thuis bereidde maaltijden, voorzien van de naam van uw kind, kunnen bewaard worden in een aparte koelkast voor ouders. Natuurlijk kunt u gebruik maken van het toilet op de afdeling en desgewenst ook van de douche.

Bezoek bij dagopname

Als ouders bent u altijd welkom op onze afdeling. We beschouwen u dan ook niet als bezoek. In het belang van uzelf en uw kind wat een onderzoek, behandeling of operatie ondergaat raden wij u af om bezoek te laten komen, gezien de korte, maar voor uw kind ingrijpende, periode in het ziekenhuis.

Spel en speelkamer

Voor kinderen is spelen erg belangrijk. In hun spel verwerken zij hun ervaringen en gevoelens. In de speelkamer kan uw kind zich vermaken met andere kinderen. Er is een ruime sortering van spel en speelgoed. De speelkamer is uitsluitend bestemd voor de patiënten van onze afdeling en daarom niet toegankelijk voor bezoek. Kinderen die zijn opgenomen kunnen gratis gebruik maken van televisie. Voor de openingstijden van de speelkamer en voor andere vragen over het spelen kunt u zich wenden tot één van de pedagogisch medewerkers of verpleegkundigen.