Pijnstilling

Vóór de operatie, eventueel thuis krijgt uw kind een pijnstiller tegen de pijn na de operatie. Meestal gebeurt dit in de vorm van een zetpil. De dosering van de pijnstilling is afgesproken door de anesthesist. Dit kan hoger zijn dan dat u gewend bent. Neemt uw kind tabletten dan mag hij/zij daarbij maximaal één slokje water drinken. Kinderen die behandeld worden aan neus- en/of keelamandelen krijgen ook nog een drankje (Atropine) om de slijmproductie in de keel te verminderen.

Nuchter

Om de operatie te kunnen laten doorgaan, is het van groot belang dat uw kind nuchter is, de afspraken over wanneer er voor de ingreep nog gegeten of gedronken mag worden, krijgt u te horen middels een informatiebrief die wordt uitgereikt door afdeling OK planning en tijdens het Pre-Operatief spreekuur. Overig Voor de operatie krijgt uw kind een operatiejasje aan. Uitzondering zijn de kinderen die een kleine ingreep (neus- en/of keelamandelen, trommelvliesbuisjes) moeten ondergaan bij de KNO-arts. Deze kinderen mogen een eigen pyjama aan. Sieraden, eventuele make-up en nagellak moeten vooraf zijn verwijderd.

Als het tijd is, brengt de verpleegkundige u en uw kind naar het operatie-complex. U wordt begeleid door een verpleegkundige.

flevoziekenhuis-voor-operatie