Wanneer de specialist van uw kind besloten heeft tot een dagopname, kan dit gecombineerd zijn met een operatieve ingreep. Wanneer dit voor uw kind het geval is zal er naast het  plannen van een opnamedatum door een medewerker van afdeling OK planning ook een gecombineerde afspraak worden gepland voor een voorbereidingsbijeenkomst met de pedagogisch medewerker en de anesthesist (slaapdokter). Deze afspraak duurt in totaal 1 uur.

Voorbereidingsbijeenkomst

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats bij MijnInfoPunt in groepsverband. Tijdens deze voorbereidingsbijeenkomst zal de Pedagogisch Medewerker informatie geven over de opname en zal zij uitleggen hoe het kind onder narcose gebracht zal worden. Hierbij maakt zij gebruik van verschillende soorten voorlichtingsmateriaal. U en uw kind kunnen op deze manier alvast vertrouwd raken met de gang van zaken in het ziekenhuis, waardoor de dag van de ingreep rustiger zal verlopen.

flevoziekenhuis-opnameboek

Anesthesie

Na de voorbereidingsbijeenkomst volgt een bezoek aan de anesthesist. Tijdens dit bezoek verricht de anesthesist een klein algemeen lichamelijk onderzoek. Mede op grond van dit onderzoek stelt de anesthesist vast of het medisch verantwoord is (algehele of lokale) anesthesie toe te dienen. Ouders en kinderen worden door de anesthesist geïnformeerd over de mogelijk toe te passen anesthesietechniek(en) en de eventuele effecten van de anesthesie. Daarnaast informeert de anesthesist over de richtlijnen met betrekking tot het nuchter blijven. Deze richtlijnen worden per kind afgestemd op het tijdstip waarop de operatie volgens planning moet beginnen.

Kinderen die opgenomen zijn op de kinderafdeling van het Flevoziekenhuis krijgen een BeterBoek. Het is een goed voorbeeld van speelse voorlichting, volledig afgestemd op het niveau en de belevingswereld van kinderen.

Wij werken graag met het BeterBoek!

Kinderen zijn vaak angstig als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Om ze spelenderwijs wegwijs te maken in het Flevoziekenhuis, gebruiken wij pdf Het Beterboek . Het boek vertelt in woord en beeld over de kinderafdeling, de mensen die er werken en onze faciliteiten. Hierdoor kunnen de kinderen bewust terugkijken naar hun afdeling. In het BeterBoek is ruimte om de verpleging en andere medewerkers een stukje te laten schrijven. Veel kinderen vragen dat ook! De rest van de invulling van het boek is goed verdeeld over tekst en kleurplaten/spelletjes. De boeken worden ontwikkeld door het Flevoziekenhuis in samenwerking met Bureau Méteau (kinderzorgcommunicatie), en mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.