Op de afdeling Kinderdagbehandeling kunt u in aanraking komen met veel verschillende medewerkers. Zij zijn allemaal op hun eigen manier betrokken bij de zorg voor uw kind. Hieronder leest u over een aantal van hen

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen van de afdeling Kinderdagbehandeling zijn gespecialiseerd Kinderverpleegkundigen. Zij zijn speciaal opgeleid in het verplegen van zieke kinderen van nul tot achttien jaar. Heeft u vragen over de dagelijkse zorg en begeleiding, dan kunt u altijd bij hen terecht.

Artsen

Op de afdeling worden kinderen door Kinderartsen en diverse andere specialisten opgenomen, zoals KNO, Chirurgie, Orthopedie, etc.
arts

Pedagogisch Medewerkers

Op de afdeling zijn Pedagogisch Medewerkers aanwezig. Uw kind is door één van hen voorbereid op de ingreep of het onderzoek. Zij hebben als taak u te helpen de opname van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zij zoeken passende spel- en ontspanningsmogelijkheden voor uw kind. Dit kan zowel op de afdeling als in de speelkamer. Als ouder kunt u ook bij hen terecht met vragen over het gedrag van uw kind en zijn of haar reacties op de opname.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse verzorgt de afdelingsadministratie en is verantwoordelijk voor het maken van afspraken, zoals bijvoorbeeld voor onderzoek. Ook regelt zij alle afspraken als uw kind met ontslag gaat.

Afdelingsmedewerkers

De afdelingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het bijvullen van de materialen op de patiëntenkamers en bieden ondersteuning aan de verpleegkundigen.

Voedingsassistenten

De voedingsassistente zorgt voor het eten en drinken van uw kind. Ook zorgt zij overdag voor koffie en thee voor de ouders. Met een eventueel dieet wordt rekening gehouden. Heeft u op grond van uw levensovertuiging speciale wensen voor de maaltijden, laat dit dan weten aan de voedingsassistent. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Laboranten

Laboranten voeren in opdracht van de behandelend arts onderzoeken uit, zoals bloedonderzoek of röntgenonderzoek. Afhankelijk van de toestand van uw kind komen ze naar uw kind toe op de afdeling of gaat uw kind onder begeleiding van u en/of een verpleegkundige naar deze afdelingen toe.

Schoonmakers

Tijdens uw aanwezigheid zult u ook de medewerkers van de schoonmaakdienst tegen komen. Zij zijn verantwoordelijk voor het hygiënisch kunnen werken op de afdeling.

Cliniclowns

Deze komen een keer per week langs. Als uw kind op dat moment aanwezig is krijgt het bezoek van de Cliniclown. De Cliniclown houdt rekening met de aandoening en conditie van uw kind en probeert het verblijf van uw kind in het ziekenhuis te veraangenamen.