nannenberg
Eline Nannenberg

Eline Nannenberg richt zich voornamelijk op de volgende aandachtsgebieden:

  • de genetische aanleg voor kanker (oncogenetica),
  • hartziekten (cardiogenetica),
  • neurologische aandoeningen (neurogenetica) en
  • erfelijke bloedziekten (hemoglobinopathieen).

De aanwezigheid van erfelijke ziekten kan van grote betekenis zijn bij de keuzes die iemand maakt in zijn leven. Bij bijvoorbeeld circa 5% van de patiënten met borstkanker is er sprake van een erfelijke vorm van borstkanker. Vrouwen uit families waarin een erfelijk aanleg is aangetoond, lopen daardoor een zeer hoog risico op borstkanker en eierstokkanker. Voor hen zijn extra controles van levensbelang. Bovendien kan dit soms aanleiding zijn om over te gaan tot het preventief verwijderen van borsten en/of eierstokken. Bij andere erfelijke aandoeningen kan het gebruik van medicijnen veel problemen voorkomen. Daarnaast kan informatie over erfelijke ziektes invloed hebben op het realiseren van een kinderwens.

Erfelijkheidsonderzoek kan een lange periode in beslag nemen. De uitslag laat soms drie tot zes maanden op zich wachten. Als de oorzaak in een familie al is vastgesteld, kan veel sneller uitsluitsel worden gegeven. ‘Wat we in feite doen is de familie van een patiënt in kaart brengen. Welke ziekten komen er voor bij welke familieleden? Daarnaast maken we gebruik van DNA-diagnostiek. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling. Daardoor kunnen we steeds betere en meer betrouwbare voorspellingen doen’, aldus Eline Nannenberg.

Dr. Nannenberg is verbonden aan de afdeling Klinische genetica in het AMC, tel. 020 - 566 52 81. Afspraken kunnen gemaakt worden via: 036 - 868 8717 (poli Interne geneeskunde).