De pagina's van dit hoofdstuk zijn speciaal bedoeld voor medewerkers van de eerstelijns zorgverlening

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis vormt een laboratoriumgroep samen met het Hematologisch Klinisch Chemische Laboratorium van het OLVG in Amsterdam en  het  Klinisch Chemisch Laboratorium  en Trombosedienst Flevoland van het MC Zuiderzee in Lelystad, Emmeloord Dronten. Aan de laboratoriumgroep zijn 8 klinisch chemici, een internist/hematoloog en een medisch leider trombosedienst verbonden. De laboratoriumgroep is jaarlijks verantwoordelijk voor ruim 890.000 orders, tenminste 5,5 miljoen analyses, een trombosedienst met 112.000 doseringen en heeft in totaal 60 prikposten in Amsterdam en de regio Flevoland.

Binnen het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis werken ongeveer 73 medewerkers (46 FTE), die 1.8 miljoen analyses verrichten en 132.000 bloedafnames verzorgen.

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis is RvA ISO15189/22870 geaccrediteerd onder nummer 263.

rva

Naast de reguliere laboratorium aanvragen levert het laboratorium aanvullende dienstverlening, zoals het verzorgen van bij/nascholing activiteiten, Point of Care Testing (POCT) in de huisartspraktijk en terugkoppeling van het aanvraaggedrag. Dit laatste kan in groepsverband middels een toetsgroep bijeenkomst voor de gehele praktijk of op individuele basis verzorgd worden.