Naast de reguliere laboratorium aanvragen levert het laboratorium aanvullende dienstverlening, zoals het verzorgen van bij/nascholing activiteiten, opleiding voor bloedafname en  POCT in de huisartspraktijk en terugkoppeling van het aanvraaggedrag.

Nascholing
De klinisch chemici van het Klinisch Chemisch Laboratorium verzorgen ook bij- of nascholingen voor de 1e en 2e lijn zorgverleners. Tijdens deze bij- en nascholingen zal de klinisch chemicus een van te voren afgesproken onderwerp behandelen. De presentatie wordt afgestemd op de doelgroep en de van te voren besproken leerdoelen, eventueel aangevuld met casuïstiek.

Voor het afspreken van een bij- of nascholing kunt u contact opnemen met mw. dr. M. Levitus, klinisch chemicus op telefoonnummer 036 - 868 88 17.