Naast de reguliere laboratorium aanvragen levert het laboratorium aanvullende dienstverlening, zoals het verzorgen van bij/nascholing activiteiten, opleiding voor bloedafname en  POCT in de huisartspraktijk en terugkoppeling van het aanvraaggedrag.

Opleiding

Bloedafname
Steeds meer huisartspraktijken komen de patiënt tegemoet en nemen zelf bloed af in de huisartspraktijk. Het laboratorium ondersteunt dit klantvriendelijke proces van harte en verzorgt de opleiding voor doktersassistenten om bloed te kunnen afnemen in de huisartspraktijk. Dit is noodzakelijk, aangezien het laboratorium verantwoordelijk is voor het gehele traject van bloedafname, analyse en rapportage van de laboratorium resultaten. Met name het preanalytische traject speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een juist laboratorium resultaat.

Het laboratorium leidt zowel intern als extern doktersassistenten op voor het afnemen van bloed en de verwerking hiervan. Tijdens deze opleiding wordt zowel theoretisch als praktisch uitleg gegeven over de handeling en (juridische) achtergrond van bloedafname. In principe duurt deze opleiding 4 dagdelen, afhankelijk van aanwezige deskundigheid en ervaring van de doktersassistente. Na het afronden van de opleiding zal door middel van een (praktische) toets de bekwaamheid van de doktersassistente worden beoordeeld. Indien de toets met goed gevolg wordt afgelegd, dan wordt een bekwaamheidsverklaring afgegeven. Deze bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig en kan verlengd worden nadat de doktersassistente opnieuw de toets heeft afgelegd en daarmee heeft laten zien nog steeds bekwaam te zijn.

Indien gewenst kunnen herhalingsdagen voor deze opleiding gegeven worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. van der Lichte, accountmanager op telefoonnummer 036 - 868 88 19.

POCT in de huisartsenpraktijk
Het Klinisch Chemisch Laboratorium verzorgt ook opleiding en trainingen voor “point of care testing’ (POCT) in de huisartspraktijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel POCT in de huisartspraktijk op deze website.