Naast de reguliere laboratorium aanvragen levert het laboratorium aanvullende dienstverlening, zoals het verzorgen van bij/nascholing activiteiten, opleiding voor bloedafname en  POCT in de huisartspraktijk en terugkoppeling van het aanvraaggedrag.

Toetsgroepen

De klinisch chemici van het Klinisch Chemisch Laboratorium verzorgen terugkoppeling van het aanvraag gedrag van (individuele) huisartsen per praktijk middels een toetsgroep bijeenkomst. Deze toetsgroep bijeenkomst vindt plaats op de huisartspraktijk, het gezondheidscentrum of op het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis en kan in groepsverband voor de gehele praktijk, meerdere praktijken of op individuele basis verzorgd worden. Tijdens de toetsgroep bijeenkomst wordt het aanvraaggedrag van het voorgaande (half)jaar besproken gecombineerd met rationeel aanvragen aan de hand van de LESA richtlijnen. Dit alles wordt ondersteund met casuïstiek. Tevens is het mogelijk om niet voor een algemene toetsgroep bijeenkomst te kiezen, waarbij de meest voorkomende casuïstiek besproken wordt, maar om tijdens de toetsgroep bijeenkomst een specifiek onderwerp te bespreken.

Voor het aanvragen van een toetsgroep bijeenkomst kunt u contact opnemen met klinisch chemicus mw. dr. M. Levitus of dhr. dr. E.H. Slaats op telefoonnummer 036 - 868 88 17.

Klik hier voor de pdf nieuwsbrief DTO-Labcombinatie (241 KB)