Voor het doorbelbeleid worden de onderstaande criteria gehanteerd. Indien afwijkende uitslagen na 16.30 uur bekend zijn dan worden deze uitslagen doorgegeven aan de HAP.

Chemie:

Bepaling Eenheid Laag Hoog Toelichting
(De onderstaande uitslagen worden automatisch doorgebeld tenzij reeds bekend in afgelopen maand)
ALAT IU/l   > 150  
Bilirubine neonaat
 (<10 dagen)
µmol/l   > 250  
Calcium mmol/l < 1,80 > 3,00 48 uur (laag: mede afhankelijk van albumine uitslag)
Calcium2+ (geion) mmol/l < 0.90 > 150 48 uur
CK-MB µg/l   ≥ 10  
CO-Hb %   ≥ 10  
Fosfaat mmol/l < 0,3
≤ 0,1
  48 uur
Glucose mmol/l < 2,5 > 20 hoog: alleen indien geen HbA1c-uitslag bekend in afgelopen 3 maanden
Kalium mmol/l < 2,8 > 6,0  
Kreatinine µmol/l   > 200
>100 bij < 6j
1 maand
Lactaat mmol/l   ≥ 3,0  
Magnesium mmol/l < 0,3    
Met-Hb %   > 10  
Natrium mmol/l < 128 > 150 48 uur
Tot eiwit urine1 g/l   > 1.0  
Troponine T µg/l   ≥ 0.05  
FT4 pmol/l < 5 ≥ 30 laag: 2 maanden
Ureum mmol/l   > 20 48 uur

Hematologie:

Bepaling Eenheid Laag Hoog Toelichting
(De onderstaande uitslagen worden automatisch doorgebeld tenzij reeds bekend in afgelopen maand)
APTT s - > 150  
PTT s - > 30 indien geen INR aangevraagd is
INR   - > 6,0  
D-dimeer        
Hemoglobine mmol/l < 4,0
< 5,0
 

>11,5
72 uur
1 maand
Leukocyten x109/l < 2,5 > 20,0  
Trombocyten x109/l < 50    
Differentiatie
leukocyten
      indien sterk afwijkend in overleg met KC

Bloedtransfusie:

Direct Coombs positief
Screening irregulaire antistoffen aantoonbaar

Referentiewaarden
De door het Klinisch Chemisch Laboratorium gehandhaafde referentiewaarden kunt u terugvinden op de rapportage van het door u aangevraagde laboratorium onderzoek. Tevens is er ook een apart referentiewaarden kaartje beschikbaar, waarop de meest aangevraagde bepalingen met de bijbehorende referentiewaarden genoemd staan. Dit referentiewaarden kaartje kan worden aangevraagd via de receptie van  het Klinisch Chemisch Laboratorium.