Om te voorkomen dat aanvragers van laboratorium onderzoek iedere nieuw binnengekomen uitslag apart gerapporteerd krijgen, wordt de rapportage zoveel mogelijk geclusterd. Dit is in overleg met een afvaardiging van de zorggroep Almere en de vrijgevestigde huisartsen afgesproken. Het proces van rapportage van laboratorium onderzoek geschiedt als volgt:

  1. Dagelijks wordt om 16.00 uur rapportage doorgestuurd naar de edifact.
  2. Indien de uitslagen onvolledig zijn volgt na 4 dagen het vervolg, enzovoort
  3. Zodra de uitslagen volledig zijn binnen deze tijd worden ze direct doorgezonden.
  4. Indien men de uitslag zo spoedig mogelijk wil dan dient op het formulier “doorbellen of faxen” aangekruist  te worden, uiteraard moet de aanvraag voorzien zijn van het juiste tel of fax-nummer. (Dit geldt uitsluitend voor 24 uurs pakket)

Urgentie van aanvragen

Alle aanvragen aan het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis worden tot op heden uitsluitend schriftelijk met behulp van aanvraagformulieren ingediend.

Het Laboratorium kent 2 mogelijkheden om de urgentie van een aanvraag duidelijk te maken:
  • Algemeen:
    De resultaten van analyses behorende tot het 24 uurs pakket zijn binnen 2-3 uur na ontvangst op de centrale receptie van het Laboratorium beschikbaar in het ziekenhuis informatiesysteem (Cyberlab). Zie ook het onderdeel “inzage laboratoriumresultaten” op deze website.
  • CITO:
    Alleen onderzoeken die tot het 24 uurs pakket behoren kunnen met spoed aangevraagd worden. Op het aanvraagformulier is aan te geven of de uitslag dezelfde dag gefaxt, dan wel doorgebeld dient te worden.