Leesvoor

pdf Onderzoekspakket Laboratorium Flevoziekenhuis (79 KB)

Aanvraagformulieren

  1. Aanvraagformulier 1e lijn
  2. Probleemgeoriënteerd aanvraagformulier
  3. Aanvraagformulier WO 06-201 Pre Diva studie
Alle aanvragen aan het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Flevoziekenhuis worden tot op heden uitsluitend schriftelijk met behulp van aanvraagformulieren ingediend.

Er zijn twee soorten aanvraagformulieren voor de 1e lijn beschikbaar, het algemene 1e lijns aanvraagformulier (hyperlink) en het probleem georiënteerd aanvraagformulier (hyperlink). Op het algemene 1e lijns aanvraagformulier staan de meest gangbare hematologische, klinisch chemische, apotheek en medisch microbiologische bepalingen per type onderzoek gegroepeerd. Deze kunnen los aangevraagd worden. Niet vermeld speciaal onderzoek kan (na overleg) op de achterkant van het formulier bijgeschreven worden.

Het probleem georiënteerd aanvraagformulier is samengesteld volgens de LESA richtlijnen en in overleg met de 1e lijn aanvragers van Almere. Op dit aanvraagformulier staan de meest gangbare hematologische, klinisch chemische en medisch microbiologische bepalingen per aandoening gegroepeerd. Bij het gebruik van dit aanvraagformulier wordt per aandoening een of meerdere bepalingen uitgevoerd. Dit heeft als voordeel dat meteen een compleet beeld van lab uitslagen rondom de aandoening verkregen wordt en dat er reflex testing op het laboratorium plaatsvindt. Bij reflex testing wordt bij de patiënt meerdere buizen bloed afgenomen en afhankelijk van de verkregen uitslagen wordt direct gericht verdere diagnostiek ingezet. Zodoende wordt in een enkele afname een compleet beeld gegenereerd en wordt veelal een nieuwe bloedafname bij de patiënt voorkomen. Een goed praktijkvoorbeeld is de anemie screening. Inititeel wordt gekeken of het een anemie betreft en of dit micro-, normo-, of macrocytair is. Afhankelijk van deze uitslag wordt gericht verdere diagnostiek ingezet naar bijvoorbeeld een ijzerdeficiëntie of een foliumzuur/vitamine B12 deficiëntie. Tevens interpreteert de klinisch chemicus, middels een consult opmerking bij de rapportage, de uitslagen van de anemie screening en adviseert indien nodig vervolg onderzoek.

Aanvraagformulieren worden gedurende 3 maanden bewaard op het Laboratorium, daarna gaan de formulieren naar het “groot archief” van het Flevoziekenhuis en worden hier 5 jaar bewaard.