Klinisch Chemisch Laboratorium succesvol door tussentijdse documentcontrole CCKL/RvA

Kwaliteitszorg vraagt blijvend om aandacht. Ook na het behalen van de accreditatie is het nodig dat het kwaliteitssysteem in stand wordt gehouden en verder verbeterd. In juni heeft CCKL/RvA een tussentijdse documentcontrole uitgevoerd op het Klinisch Chemisch Laboratorium in het kader van de vorig jaar behaalde kwaliteitsaccreditatie. Er werden geen afwijkingen geconstateerd in de aangeleverde documentatie. De CCKL/RvA accreditatie is dé kwaliteitsnorm voor medische laboratoria en toont aan dat het KCL, inclusief het fertiliteitslaboratorium, een goed kwaliteitsbeleid voert en een aantoonbare verbetercultuur heeft.

Nieuwsbrieven van de afdeling Klinische Chemie

juli 2019 pdf Aanpassing referentiewaarden geslachtshormonen (374 KB)
juli 2019 pdf Biotine interferentie (404 KB)
mei 2019 pdf Aanpassing referentiewaarden TSH en FT4 (346 KB)
januari 2019 pdf Wijziging afkapwaarde anti-Tg bepaling (242 KB)
september 2018 pdf Gewijzigde bepalingen: antistoffen TSH-receptor, ENA, PR3-ANCA en MPO-ANCA (90 KB)
augustus 2017 pdf Nazorg altruïstisch donorschap (472 KB)
februari 2017 Nieuwe test voor genotypering lactose-intolerantie
juli 2016 pdf Introductie van de CKD-EPI Labcombinatie (115 KB)
juni 2016 pdf Resultaten verwijzersonderzoek 2016 (104 KB)
november 2015 pdf Aanbiedingsbrief cortisol assay (88 KB)
oktober 2015 pdf Overgang van PTH (intact) naar PTH (1- 84) bepaling (112 KB)
januari 2015 pdf Lipase in bloed - vervolg (104 KB)
  pdf Gewijzigde methode antistoffen tegen TPO EliA (59 KB)
november 2014 pdf rapportage bloedbeelddifferentiatie in absolute aantallen cellen
mei 2014 pdf Wijzigingen bloedbeelddifferentiatie
  zie ook het Difboekje
mei 2014 pdf Allergiediagnostiek de hazelnoot
mei 2014 pdf Calprotectine bepaling in feces
mei 2014 pdf Lipase bepaling in bloed
oktober 2013 pdf Brief diagnostiek bij verdenking ziekte van von Willebrand
september 2013 pdf Bepaling antistoffen tegen intrinsic factor en pariëtale cellen
maart 2013 pdf Informatie betreffende reumafactor bepaling
februari 2013 pdf Vasectomie diagnostiek
januari 2013 pdf Overgang naar IFCC referentiewaarden voor enzymen
maart 2011 pdf Overgang van PTH (intact) naar PTH (1-84) bepaling
augustus 2010 pdf Diagnostiek bij auto-immuunziekten van de lever
augustus 2010 pdf iFOBT test
juli 2010 pdf Brief allergiediagnostiek
juli 2010 pdf HbA1c herstandaardisatie
april 2010 pdf Calprotectine
januari 2010 pdf ANA/ENA/a-dsDNA onderzoek
juni 2009 pdf Overgang stollingsbepalingen
juni 2008 pdf Informatie over olijfboompollen
mei 2008 pdf eGFR bepaling met MDRD formule
augustus 2007 pdf Allergie voor Ambriosia?