Laboratorium diagnostiek wordt allang niet meer uitsluitend op het Klinisch Chemisch Laboratorium verzorgd. Sinds geruime tijd wordt “near patient testing” of “point of care testing” (POCT) toegepast en in de 1e en 2e lijn. Hierbij moet gedacht worden aan urine diagnostiek, glucose, Hb en sinds kort CRP metingen aan het bed of in de huisartspraktijk. Het laboratorium ondersteunt deze nieuwe ontwikkelingen en waarborgt de kwaliteit van deze decentrale diagnostiek, aangezien deze onder de verantwoordelijk van het Klinisch Chemisch Laboratorium valt.

De kwaliteit van POCT diagnostiek wordt onder andere gewaarborgd door middel van opleiding en training van de medewerkers en doktersassistenten, die met deze testen gaan werken. Tijdens de training komt het gehele traject van afname, analyse tot het gerapporteerde resultaat aan bod. De meeste POCT diagnostiek wordt op bloed verricht, zodat de training bijvoorbeeld aandacht besteed aan het capillair afnemen van bloed. Daarnaast besteed de training aandacht aan de theorie achter de meting, de werking van het apparaat en de praktische bediening hiervan. Na het afronden van de opleiding zal door middel van een (praktische) toets de bekwaamheid van de doktersassistente worden beoordeeld. Indien de toets met goed gevolg wordt afgelegd, dan wordt een bekwaamheidsverklaring afgegeven. Deze bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig en kan verlengd worden nadat de doktersassistente opnieuw de toets heeft afgelegd en daarmee heeft laten zien nog steeds bekwaam te zijn.

Het Klinisch Chemisch Laboratorium is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de meting en de apparatuur. Dit wordt gewaarborgd door het wekelijks controleren van de apparatuur door de doktersassistente en 2 maandelijks voert het laboratorium een uitgebreide kwaliteitscontrole uit. Deze procedure is gebaseerd op de richtlijn POCT diagnostiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. dr. S. Hogenboom, klinisch chemicus op telefoon nummer 036 - 868 88 17 of dhr. W. van der Lichte, accountmanager op telefoon nummer 036 - 868 88 19.