De kosten van laboratorium onderzoek die door het Klinisch Chemisch Laboratorium wordt uitgevoerd zijn gebaseerd  op jaarlijkse vastgestelde tarieven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Deze kosten zijn opgebouwd uit een ordertarief en een analysetarief en worden jaarlijks met de zorgverzekeraar vastgesteld. Het ordertarief omvat de voorbereiding, handeling en materiaalkosten van de bloedafname. Het analysetarief bevat de kosten van de uitgevoerde analyse en hiervoor zijn meerdere tarieven vastgesteld afhankelijk van het type analyse. Zo is een relatief eenvoudige analyse zoals het bepalen van een natrium of kreatinine goedkoper dan een duurdere ingewikkeldere immunologische bepaling zoals een hormoon analyse of een arbeidsintensieve bepaling zoals een DNA analyse.

Per order of bloedafname worden doorgaans meerdere analyses aangevraagd, de som van alle uitgevoerde analyses vormen tezamen de totale analysekosten.

Hier vindt u de tarievenlijst 2019.