Welkom op de 1e lijn zorgverlener webpagina’s van de Laboratoria van het Flevoziekenhuis. Op de onderstaande pagina’s kunt u relevante informatie  vinden over het Klinisch Chemisch Laboratorium, Medisch Microbiologisch Laboratorium en de afdeling Pathologie van het Flevoziekenhuis. Alle drie de laboratoria zijn verbonden aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, het Flevoziekenhuis te Almere en het Medisch Centrum Zuiderzee te Lelystad.

Kijk voor meer informatie op www.labcombinatie.nl

Pin It