Aanvraagformulieren en verzendmaterialen kunnen via het laboratorium kosteloos worden aangevraagd. Een goede afname en verzending bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van het onderzoek. Sommige micro-organismen vereisen namelijk specifieke media om te overleven. Zie voor algemene aanwijzingen over afnemen en verzenden Instructies voor afnemen patiëntenmaterialen.