De pagina's van dit hoofdstuk zijn speciaal bedoeld voor medewerkers van de eerstelijns zorgverlening

Het woord pathologie is afkomstig van het Griekse pathos (= ziekte) en logos (= kennis, leer). Het betekent in gewoon Nederlands dus 'ziekteleer'. Het is de wetenschap die bestudeert welke veranderingen er in cellen en weefsels ontstaan bij ziekte.

De afdeling Pathologie is gevestigd in het OLVG te Amsterdam en heeft een dependance in het Flevoziekenhuis. Hier worden o.a. de puncties en obducties verricht.