Het histologisch laboratorium heeft als taak het verwerken van weefsel van de patiënt tot een, door middel van een lichtmicroscoop, beoordeelbaar preparaat.
Voor de huisarts betreft histologisch onderzoek vooral onderzoek naar benigne (goedaardige) huidafwijkingen. Deze huidexcisies kunnen in een potje met formaline naar de afdeling Pathologie van het Flevoziekenhuis worden gestuurd.

Soort onderzoek Bewerkingstijd Uitslag
Vriescoupe Aangezien niet op elk moment van de dag een patholoog in het FZ aanwezig is, dient vriescoupe-onderzoek van tevoren in overleg met de patholoog te worden ingepland: 868 88 74
Biopten, cito* 1 dag 1 werkdag na inzending,
schriftelijk en/of elektronisch
Biopten, routine 1 dag 1-3 werkdagen na inzending,
schriftelijk en/of elektronisch
Operatiepreparaten 2-3 dagen 3-7 werkdagen na inzending,
schriftelijk en/of elektronisch
Botweefsel 3-4 dagen 5-14 werkdagen na inzending,
schriftelijk en/of elektronisch
Aanvullende kleuringen 1 dag na aanvraag door de patholoog 1-2 werkdagen na inzending,
schriftelijk en/of elektronisch

*CITO uitslag
Hierbij geldt dat de uitslag van groot belang is (voor verdere diagnostiek en/of therapie). Op het aanvraagformulier dient dan ook het sein of telefoonnummer vermeld te worden van degene aan wie de uitslag doorgegeven moet worden. Overigens staat de uitslag in principe de volgende werkdag na 12.00 uur in DCC.

Vers aan te leveren materiaal

  • nierbiopten met de vraagstelling glomerulonefritis
  • huidbiopten voor IF-onderzoek

Vers aanleveren
Dit wil zeggen: het weefselfragment wordt op of in een steriel gaasje gedrenkt in fysiologisch zout aangeleverd. Dit wordt in een bak met smeltend ijs geplaatst. Indien dit niet op de eigen afdeling aanwezig is, is dit verkrijgbaar bij de Balie Laboratoria.
Let op, lymfklierbiopten en lymfklierexcisies kunnen op formaline worden aangeleverd.

Potjes met formaline kunnen opgevraagd worden via het laboratorium Flevoziekenhuis formulier pdf bestellingen tbv afname materialen (36 KB) of 036 - 868 88 19 of wvdlicht@flevoziekenhuis.nl