Postmortaal onderzoek betreft de verrichtingen die na het overlijden van een patiënt plaatsvinden. Het doel van een postmortaal onderzoek kan zijn: een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en /of een onderzoek naar de resultaten van een medische behandeling cq kwaliteitstoetsing van het medisch handelen van het ziekenhuis. Dit noemen we ook wel sectie of obductie.

Aanvragen obductie door extramurale arts

Een obductie kan worden aangevraagd middels het op deze site te downloaden “Aanvraagformulier obductie”:

Het formulier dient geheel ingevuld en ondertekend te worden door de aanvragend arts. Belangrijk is dat er separaat aan nabestaanden toestemming moet worden gevraagd voor hersensectie (indien gewenst).
Via onderstaand emailadres meldt u de obductie aan met vermelding van de patiëntgegevens en kort de klinische informatie.
Het transport van het lichaam naar het Flevoziekenhuis kost circa € 200. Daarnaast kost het verrichten van de obductie
€ 290.
Deze kosten zijn niet gedekt door de ziektekostenverzekering van de overledene. De nabestaanden ontvangen derhalve een rekening.

Het formulier kan gemaild of gefaxt worden naar de afdeling Pathologie:
Mail: obductie@flevoziekenhuis.nl, fax: 020 - 599 31 90.

Bewassing en balseming

Elke cultuur heeft zo zijn eigen zorg en regels rond het overlijden. Zo kan een overleden patiënt ritueel bewassen worden door de familie.
Als een overledene begraven wordt in het land van herkomst, is balseming (preservering) van het lichaam noodzakelijk.

Voor vragen over bewassing en balseming kunt u contact opnemen met de beheerder van het mortuarium, UVIJ Uitvaartzorg, tel. 036 - 532 13 31.

Nabestaanden van een overleden patient hebben in het Flevoziekenhuis de vrije keuze in uitvaartverzorger.