Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek afgerond is. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd, wat betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunnen patiënten bezwaar maken bij de balie van het laboratorium Bloedafname.