Sinds kort zijn ook de laboratoriumuitslagen van Saltro zichtbaar in het Zorgverlenersportaal. Hierdoor hebt u uitslagen uit zowel de eerste als tweede lijn in één overzicht beschikbaar en kunt u direct het verloop zien. Boven de kolom met de datum/tijd van het onderzoek kunt u zien uit welke bron de gegevens afkomstig zijn.

Over enige tijd komt dit overzicht ook beschikbaar voor de artsen in Flevoziekenhuis. Uiteraard moet een patiënt hier expliciet toestemming voor geven. Wanneer een patiënt ermee akkoord gaat dat u als huisarts en in de toekomst ook een arts uit Flevoziekenhuis de Saltro-uitslagen kunnen inzien via het Zorgverlenersportaal, dan legt u deze toestemming vast. Dit werkt op eenzelfde manier als de toestemming die u al eerder hebt vastgelegd voor het inzien van de gegevens uit Flevoziekenhuis. Bekijk voor meer informatie de pdf handleiding (457 KB) van het ZVP.

In het toestemmingenscherm kiest u in dit geval ‘SAL’. Om zowel de uitslagen uit Flevoziekenhuis als van Saltro in één overzicht te zien moet voor een patiënt dus de toestemming zijn geregistreerd voor zowel ‘SAL’ als ‘ALM’. Wanneer een van beide toestemmingen ontbreekt, ziet u alleen de gegevens waarvoor wel toestemming is verleend. U kunt niet zien dat een toestemming ontbreekt.
Pin It