Judith Branger, internist/opleider‘Opleiden zorgt voor kwaliteit van zorg’

Opleidingen tot medisch specialist
Artsen die zich willen specialiseren, volgen na hun artsexamen een opleiding van 5-6 jaar tot medisch specialist. Deze arts-assistenten worden AIOS genoemd: Arts In Opleiding tot Specialist. Zij brengen een aantal jaren van de opleiding in een academisch ziekenhuis door en een aantal jaren in een niet-academisch ziekenhuis. Het Flevoziekenhuis is een belangrijk opleidingsziekenhuis van het AMC en verzorgt bij negen vakgroepen de opleiding tot medisch specialist. De vakgroep Gynaecologie heeft voor de medisch specialistische opleiding een samenwerkingsovereenkomst met zowel AMC als VUmc.

opleiden 12

Om AIOS-sen te mogen opleiden is een speciale opleidingserkenning door de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) vereist. Negen vakgroepen in het Flevoziekenhuis hebben deze erkenning verkregen.
De Centrale Opleidingscommissie (COc) bevordert en bewaakt het leerklimaat bij de vakgroepen met een opleidingserkenning. Deze commissie bestaat uit alle opleiders, een lid van de raad van bestuur en arts-assistenten vanuit de FLAV.

Coassistenten in het Flevoziekenhuis
Medische studenten, die hun theoretische deel van de opleiding hebben afgerond, worden vervolgens in de praktijk tot basisarts opgeleid. Het praktijkgedeelte bestaat uit het lopen van klinische stages bij verschillende vakgroepen. Coassistenten werken altijd onder begeleiding van een medisch specialist, die ook theoretisch onderwijs voor hen verzorgt.
In het Flevoziekenhuis worden met name studenten van het AMC opgeleid. Het Flevoziekenhuis is erg gewild bij de coassistenten omdat zij hier veel patiënten kunnen en mogen zien, ze opgenomen worden in het team, veel zelf mogen doen, veel leren en omdat de sfeer in het Flevoziekenhuis als heel goed wordt ervaren. Lees hier meer over de diverse coschappen die het Flevoziekenhuis aanbiedt.

Uniek opleidingsziekenhuis
Onderwijs en opleiden is investeren in de toekomst; in goed opgeleide professionals, in kwaliteit van zorg. Het Flevoziekenhuis streeft ernaar in structurele samenwerking met het AMC en andere eerste en derdelijns zorgverleners uit te groeien tot een breed opleidingsziekenhuis voor medisch specialistische vervolgopleidingen, coassistenten, specialistische verpleegkundige opleidingen en paramedici.