Coassistenten in het Flevoziekenhuis
Medische studenten, die hun theoretische deel van de opleiding hebben afgerond, worden vervolgens in de praktijk tot basisarts opgeleid. Het praktijkgedeelte bestaat uit het lopen van klinische stages bij verschillende vakgroepen. Coassistenten werken altijd onder begeleiding van een medisch specialist, die ook theoretisch onderwijs voor hen verzorgt.

In het Flevoziekenhuis worden met name studenten van het Amsterdam UMC opgeleid. Het Flevoziekenhuis is erg gewild bij de coassistenten omdat zij hier veel patiënten kunnen en mogen zien, ze opgenomen worden in het team, veel zelf mogen doen, veel leren en omdat de sfeer in het Flevoziekenhuis als heel goed wordt ervaren.

Affiliatie met Amsterdam UMC
Het Flevoziekenhuis heeft een affiliatiecontract met het Amsterdam UMC voor de coschappen bij de volgende vakgroepen:
 • Dermatologie (3 weken)
 • KNO (4 weken)
 • Interne geneeskunde zaalstage (8 weken)
 • Interne geneeskunde polistage (4 weken)
 • Heelkunde zaalstage (8 weken)
 • Heelkunde polistage (4 weken)
 • Kindergeneeskunde zaal- en polistage (8 weken)
 • Gynaecologie/verloskunde zaal- en polistage (8 weken)
 • Neurologie zaal- en polistage (6 weken)
 • Neurologie semi-arts stage (16 weken)
Bovenstaande coschappen worden door het Amsterdam UMC ingevuld.

Onderstaande coschappen worden door het Flevoziekenhuis ingepland. Een verzoek met begeleidende motivering kun je indienen bij LOO (Leren, Ontwikkelen, Onderzoek), Annet Slagt, per e-mail: medischeopleidingen@flevoziekenhuis.nl
 • Cardiologie semi-arts stage (16 weken)
 • Gynaecologie/verloskunde, semi-arts stage (16 weken)
 • Heelkunde semi-arts stage (16 weken)
 • IC semi-arts stage (16 weken)
 • Interne geneeskunde semi-arts stage (16 weken)
 • Kindergeneeskunde semi-arts stage (16 weken)
 • MDL semi-arts stage (16 weken)
 • SEH keuze coschap (8 weken)