Coassistenten in het Flevoziekenhuis
Medische studenten, die hun theoretische deel van de opleiding hebben afgerond, worden vervolgens in de praktijk tot basisarts opgeleid. Het praktijkgedeelte bestaat uit het lopen van klinische stages bij verschillende vakgroepen. Coassistenten werken altijd onder begeleiding van een medisch specialist, die ook theoretisch onderwijs voor hen verzorgt.
In het Flevoziekenhuis worden met name studenten van het AMC opgeleid. Het Flevoziekenhuis is erg gewild bij de coassistenten omdat zij hier veel patiënten kunnen en mogen zien, ze opgenomen worden in het team, veel zelf mogen doen, veel leren en omdat de sfeer in het Flevoziekenhuis als heel goed wordt ervaren.

Affiliatie met AMC
Het Flevoziekenhuis heeft een affiliatiecontract met het AMC voor de coschappen bij de volgende vakgroepen:
 • Dermatologie (3 weken)
 • KNO (4 weken)
 • Interne geneeskunde zaalstage (8 weken)
 • Interne geneeskunde polistage (4 weken)
 • Interne geneeskunde/Longziekten semi-arts stage (16 weken)
 • Oncologie semi-arts stage (16 weken)
 • Heelkunde zaalstage (8 weken)
 • Heelkunde polistage (4 weken)
 • Heelkunde semi-arts stage (16 weken)
 • Kindergeneeskunde zaal- en polistage (8 weken)
 • Gynaecologie/verloskunde zaal- en polistage (8 weken)
 • Neurologie zaal- en polistage (6 weken)
 • Neurologie semi-arts stage (16 weken)
 • Cardiologie semi-arts stage (16 weken)
Bovenstaande coschappen worden door het AMC ingevuld.
Onderstaande coschappen worden door het Flevoziekenhuis ingepland. Een verzoek met begeleidende motivering kun je indienen bij afdeling Opleidingen, Annet Slagt, per e-mail: medischeopleidingen@flevoziekenhuis.nl
 • Gynaecologie/verloskunde, semi-arts stage (16 weken)
 • SEH keuze coschap (8 weken)
 • MDL semi-arts stage (16 weken)
 • Kindergeneeskunde semi-arts stage (16 weken)
 • Kindergeneeskunde, keuze coschap (8 weken)
 • IC semi-arts stage (16 weken)