De opleiding in het specialisme Dermatologie en Venerologie (Huid- en Geslachtsziekten) heeft een duur van 5 jaar. De erkenning van een opleiding, een opleidingsinrichting, en een opleider en plaatsvervangend opleider geschiedt door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De opleiding wordt iedere 5 jaar beoordeeld door een visitatiecommissie vanuit het Concilium Dermatologicum et Venereologicum, dat op zichzelf een orgaan is van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), en dat als plenaire visitatiecommissie functioneert naar de RGS. Daarnaast heeft het Flevoziekenhuis ook een eigen interne visitatiecommissie.
De eerste helft van de opleiding vindt plaats in het Flevoziekenhuis, de tweede helft vindt plaats in het Academisch Medisch  Centrum.

Bekijk onderstaand filmpje over de opleidingskliniek van de vakgroep Dermatologie:Inhoud
Sinds 1 april 2005 is de vakgroep Dermatologie erkend als opleidingskliniek.  Erkenning is verleend voor de algemene poliklinische dermatologie, flebologie, dermato-oncologie en dermatochirurgie.
De Dermatologie van het Flevoziekenhuis maakt deel uit van het opleidingscluster waarin het Academisch Medisch Centrum, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en de SOA Polikliniek GGD in Amsterdam. Tevens is er een stageplaats in de flebologie voor een AIOS uit het VUMC beschikbaar. Het opleidingsonderdeel flebologie wordt in samenwerking met de vakgroep Vaatchirurgie verzorgd.
Op dit moment beschikt het Flevoziekenhuis over 3 opleidingsplaatsen tot dermatoloog.

Uniek
Binnen de opleiding tot dermatoloog in het Flevoziekenhuis trachten de opleiders elkaar en de arts-assistenten naar een hoger plan te brengen. Er wordt in een hecht en kleinschalig team professioneel en eerlijk samengewerkt, waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat. Er is een veilig opleidingsklimaat met veel mogelijkheden voor ontwikkeling van de arts-assistent, met speciale nadruk op de speerpunten dermato-chirurgie en flebologie. Zelfstandigheid en collegialiteit staan hoog in het vaandel. Dit maakt de opleiding, die 2,5 jaar plaatsvindt in het perifere Flevoziekenhuis en 2,5 jaar in het academische AMC, uniek.

opleidingen derma


Opleiders
De opleiders zijn:
  • Dr. J.E. Zeegelaar
  • Dhr. R.W. Roest
  • Dhr. D. van der Zwaan
Sollicitatie
De sollicitatiebrief voor een opleidingsplaats tot dermatoloog kan worden gericht aan dr. J.E. Zeegelaar, dermatoloog en opleider.