Belangenbehartiging arts-assistenten
De belangen van de arts-assistenten kunnen ondergesneeuwd te raken ten opzichte van andere belangen. Om deze reden participeert de FLAV in gremia waar daadwerkelijk medezeggenschap plaatsvindt. Te denken valt onder meer aan de centrale opleidingscommissie (COC). De input hiervoor wordt met name geleverd in de maandelijkse FLAV vergadering, alwaar van elk specialisme een arts-assistent aanwezig is. Op deze manier kunnen problemen die specialismebreed spelen onder de aandacht gebracht worden. Te denken valt aan problemen rondom de arbeidstijden, onregelmatigheidstoeslag, maar ook problemen van logistieke aard, zoals wachttijden op de spoedopvang.


Verbinding tussen specialismen
Het Flevoziekenhuis heeft ongeveer 60 arts-assistenten. Om toch met elkaar in contact te komen in een informele setting organiseert de FLAV maandelijks borrels en/of feesten of de assistentendag. Dit bevordert de integratie tussen de verschillende specialismen.

Aanspreekpunt voor individuele problemen
Ofschoon de FLAV niet het doel heeft om te bemiddelen in individuele problemen, kunnen wij de individuele AIOS wel van advies voorzien bij een mogelijk probleem in de opleidingssfeer. Zo kunnen wij de AIOS adviseren waar zij het beste met hun probleem terecht kunnen.

Zelf actief worden?
Indien je interesse hebt om actief te zijn bij de FLAV, stuur dan een e-mail naar: FLAV@flevoziekenhuis.nl