In samenwerking met VUmc en met AMC worden gynaecologen opgeleid. Naast een drukke algemene praktijk met veel 2e lijn verloskunde heeft het Flevoziekenhuis een flinke gynaecologische praktijk. Zowel op verloskundig terrein (ontwikkeling geïntegreerde geboortezorg) als op gynaecologisch terrein is de afdeling volop in ontwikkeling en innovatief. We leiden competentie gericht op volgens BOEG (Bezinning Op Eindtermen Gynaecologen).

AIOS
Aiossen beoordelen de afdeling hoog. Dit blijkt uit de D-RECT, de SETQ en exitinterviews.

Lokaal Opleidingsplan
Binnen het Flevoziekenhuis is een lokaal opleidingsplan waarbij geheel conform de nieuwste inzichten de opleiding wordt vormgegeven aan de hand van (nog te ontwikkelen) competenties van de Aiossen en worden vastgelegd in een individueel opleidingsplan (IOP).

Duur van de opleiding
De opleiding tot gynaecoloog duurt momenteel gemiddeld zes jaar, maar is na juli 2013 flexibel geworden en afhankelijk van de competenties van de AIOS.
De AIOS-sen in het Flevoziekenhuis komen over het algemeen in de eerste twee jaar of in een deel van de laatste twee jaar van hun opleiding voor een differentiatie periode.

Opleidingsetalage
www.opleidingsetalage.nl
  • Minimale invasieve chirurgie: 12 maanden
  • Perifere Obstetrie: 12 maanden
  • Urogynaecologie: 12 maanden
Opleidingsgroep
Opleider is dr. W.M. van Baal, plaatsvervangend opleider is dr. G. Kleiverda. De gehele opleidingsgroep, inclusief alle specialisaties, ziet er als volgt uit:

  Climacterium / Innovatie / Management
M. van Alphen Perinatologie / Laparoscopische chirurgie
W. M. van Baal Opleider / Oncologie / Laparoscopische chirurgie
M. van Doorenmaalen Oncologie / Benigne gynaecologie
F. Gerards Urogynaecologie / geavanceerde Echoscopie
C. Lely Fertiliteit / Hysteroscopische chirurgie
J. Lenglet Perinatologie / Algemene gynaecologie / Hysteroscopische chirurgie
A. Lub Perinatologie
G. Kleiverda  Perinatologie / Plaatsvervangend opleider / Psychosomatiek

Meer informatie
Marchien van Baal: mvbaal@flevoziekenhuis.nl
Gunilla Kleiverda: gkleiverda@flevoziekenhuis.nl

Het secretariaat van Gynaecologie is telefonisch bereikbaar via: 036 – 868 9206.