De vakgroep Heelkunde heeft sinds 2012 de volledige erkenning voor het algemene deel van de opleiding (4 jaar)  en voor de differentiatierichtingen gastro-intestinale chirurgie en chirurgische oncologie (2 jaar).

Inhoud
Er zijn 3 categorieën AIOS-sen die voor de opleiding Heelkunde in het Flevoziekenhuis kunnen instromen.

1. Vooropleidingsassistenten
Dit betreft de AIOS vooropleiding Orthopedie (18 maanden), Plastische Chirurgie (24 maanden) en Urologie (24 maanden). De vooropleidingsassistenten kunnen in principe vanuit alle regio’s via een open sollicitatieprocedure worden aangenomen. Je kunt je daarvoor direct richten tot de opleider Heelkunde.

2. Opleidingsassistenten Heelkunde in het algemene deel van de opleiding (4 jaar)
De Aiossen Heelkunde worden vanuit de  Regionale sollicitatieprocedure (AMC regio II ) geselecteerd en voor de basisopleiding  in 2 tot 3  opleidingsziekenhuizen in regio II gestageerd. Per AIOS kan het opleidingsschema voor de stage van het algemene deel in het Flevoziekenhuis variëren van 1 tot 3 jaar.

3. Opleidingsassistenten Heelkunde in bovengenoemde differentiatierichtingen
De vakgroep Heelkunde van het Flevoziekenhuis verzorgt samen met het AMC de differentiatierichtingen gastro-intestinale chirurgie en chirurgische oncologie waarbij de differentiatiestage 1 jaar in het Flevoziekenhuis en 1 jaar in het AMC wordt gevolgd . De stage in het Flevoziekenhuis wordt gekenmerkt door de nadruk op  patiëntenzorg met veel directe patiëntcontacten en chirurgische verrichtingen.
In het AMC ligt de nadruk op conceptueel denken bij ingewikkelde problematiek en kennismaking met tertiaire zorg. Voor verdere informatie over de differentiatiestages verwijzen wij je naar de landelijke opleidingsetalage, www.opleidingsetalage.nl

chirurgie opleiding


Uniek
Het Flevoziekenhuis is een modern opleidingsziekenhuis dat bekend staat om zijn open sfeer, de korte lijnen en laagdrempelig overleg. De afdeling Heelkunde heeft sinds 2009 een bijzonder samenwerkingsverband met het AMC  (de  Alliantie), waarbij chirurgen op beide locaties werken. Een aanzienlijk deel van de laag-complexe chirurgie wordt in deze alliantie in het Flevoziekenhuis verricht, wat zorgt voor een uitgebreid en divers aanbod aan operaties voor zowel de  vooropleidingsassistenten als voor de opleidingsassistenten Heelkunde.

Opleiders
Er zijn 11 chirurgen die met elkaar de opleiding Heelkunde verzorgen waarbij alle aspecten van de algemene chirurgie en van de  verschillende aandachtsgebieden ruim aan bod komen.

Sollicitatie
Open sollicitatiebrieven inclusief CV en foto kun je richten aan:

Klaas in 't Hof, opleider Heelkunde
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
E-mail: kithof@flevoziekenhuis.nl