De opleiding tot kinderarts duurt in totaal 5 jaar, waarvan het grootste deel plaatsvindt in een academisch ziekenhuis en een gedeelte, namelijk 12-24 maanden, in een algemeen ziekenhuis. Het Flevoziekenhuis verzorgt het algemene deel van de opleiding in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Tijdens deze stage wordt ervaring opgedaan binnen de kindergeneeskunde in de volle breedte van het vak. De klinische stage vindt plaats op de afdeling neonatologie, de kraamafdeling, de kinderafdeling en de spoedeisende hulp. De poliklinische stage vindt plaats in DeKinderkliniek, een zelfstandig functionerende polikliniek met dagbehandeling met een samenwerkingsverband met het Flevoziekenhuis.

Uniek
In het Flevoziekenhuis werkt een enthousiaste groep kinderartsen met een brede achtergrond en verschillende subspecialismen/aandachtsgebieden, waaronder neonatologie, kinderhematologie en -oncologie, kindernefrologie, kindermishandeling en infectieziekten. De afdeling kindergeneeskunde in het Flevoziekenhuis is een ‘shared care’ centrum voor de kinderoncologie, waardoor een arts-assistent ook op dit gebied van de kindergeneeskunde kennis en ervaring kan opdoen. Daarnaast is er een post-IC/HC centrum voor de neonatologie waar jonge prematuren opgevangen kunnen worden en welke ook functioneert als een tussenstap van een NICU naar een medium care. Er bestaat een nauwe samenwerking met aanpalende specialismen, zoals chirurgie, orthopedie, KNO en neurologie, waar de arts-assistent veel van kan leren. Omdat het Flevoziekenhuis het enige ziekenhuis in een grote stad met veel jonge gezinnen is, is er een groot patiëntenaanbod met een brede diversiteit. Gezien de centrale ligging van het ziekenhuis, vindt er regelmatig opvang plaats van acuut zieke kinderen, ter stabilisatie voor overplaatsing naar de Intensive Care.

Het feit dat het ziekenhuis in een grote stad staat, brengt met zich mee dat er zowel op de afdeling als op DeKinderkliniek regelmatig psychosociale problematiek aan de orde komt. Vanuit de kinder-GGZ op DeKinderkliniek en het medisch maatschappelijk werk wordt hiervoor uitgebreide ondersteuning geboden. Vertegenwoordigers van deze disciplines zijn aanwezig bij diverse multidisciplinaire overleggen.  

Tijdens de poliklinische stage op DeKinderkliniek kan naast een grote diversiteit aan algemeen pediatrische patiënten ook veel geleerd worden tijdens de subspecialistische spreekuren. De mogelijkheid wordt geboden gedurende een bepaalde periode een verdiepingsstage te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van endocrinologie/ diabetes of psychosociale kindergeneeskunde. Tot slot biedt deze stage een prachtige kans om kennis te maken met het in Nederland unieke concept van DeKinderkliniek, waarbij integrale zorg wordt geboden aan alle kinderen in Almere en de omliggende regio.

Opleiders
Plaatsvervangend opleider is Norbert van den Berg, kinderarts en mede-oprichter van DeKinderkliniek.

Sollicitatie
De sollicitatieprocedure vindt centraal plaats per academisch ziekenhuis. Er zijn daarnaast 6 arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS) werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde. Voor deze plaatsen is het mogelijk om een open sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae te sturen naar de plaatsvervangend opleider Kindergeneeskunde in het Flevoziekenhuis, Norbert van den Berg.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Norbert van den Berg.
Telefoonnummer: 036 – 868 8865.