De vakgroep KNO-Heelkunde heeft sinds oktober 2005 een erkenning voor een deel van de opleiding tot KNO-arts. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het AMC (mw. dr. A.M. König). Per 1 januari 2006 is er 1 AIOS die 8 maanden van de opleiding in het Flevoziekenhuis werkt.

Inhoud
AOIS werken zowel op de polikliniek als op de operatiekamer. Er wordt zelfstandig spreekuur gehouden, waarbij altijd 1 van de KNO-artsen de supervisie heeft. Op de operatiekamer worden de operatieve vaardigheden onder supervisie uitgebreid. Met name de basale KNO-ingrepen komen uitgebreid aan bod.

Uniek
De veilige opleidingssfeer op de KNO-afdeling van het Flevoziekenhuis, en de bereidheid van alle medewerkers om aan de opleiding mee te werken. Daarnaast is communicatie met de patiënten en “shared decision making” (gedeelde besluitvorming) een speerpunt van de afdeling. De AIOS wordt hierin getraind.


Opleiders
Opleider in het Flevoziekenhuis is dr. Marleen Vleming en waarnemend opleider is Jan Willem Bok. De AIOS wordt natuurlijk door alle leden van de vakgroep gesuperviseerd en begeleid. Dat maakt een brede kijk op het vak mogelijk. Alle leden van de vakgroep hebben hun eigen aandachtsgebied, waardoor de AIOS net wat meer kan leren van de diverse deelgebieden

Sollicitatie
Assistenten die willen solliciteren naar een opleidingsplaats moeten hun sollicitatiebrief aan het AMC sturen.

Meer informatie?

www.flevoziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde