De opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts (MDL-arts) bestaat uit 2 jaar vooropleiding Interne geneeskunde en daarna een 4 jarige opleiding tot MDL-arts. Tijdens de vooropleiding Interne geneeskunde, die verzorgd wordt door het Interne Geneeskunde opleidingsteam onder leiding van mevr. dr. J. Branger, wordt de basis gelegd voor de latere verdieping in de Maag-, Darm- en Leverziekten. Meer informatie over de stage mogelijkheden tijdens de Interne geneeskunde vooropleiding is te vinden op de opleidingspagina van Interne geneeskunde.

Uniek
Binnen de afdeling MDL van het Flevoziekenhuis zijn alle gangbare deelgebieden van de MDL vertegenwoordigd. Daardoor is het mogelijk om zowel klinisch als poliklinisch ervaring op te doen in alle 17 medische competenties uit HOM (Herziening Opleiding MDL). Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de niet-medische competenties van de AIOS MDL, waarbij gestreefd wordt naar efficiënte en effectieve communicatie met andere specialisten en ondersteunend personeel. Dit blijkt onder meer uit het gedeeld voorzitterschap van de MDL en chirurgie AIOS tijdens het GE MDO (gastro-enterologisch multidisciplinair overleg).
Doordat het Flevoziekenhuis een beperkt aantal AIOS MDL onder haar hoede heeft, zijn er per AIOS ruim voldoende verrichtingen waardoor een goede leercurve gewaarborgd is.

Samenwerking
De afdeling MDL werkt nauw samen met haar opleidingspartners in het AMC. Zo bestaan er duidelijke samenwerkingsafspraken voor de hepatologie, de IBD en de oncologische MDL zorg. Deze samenwerking zorgt voor een optimale behandeling van patiënten, maar ook voor een prettige en leerzame opleidingssituatie voor de AIOS.


Opleiders
Binnen de afdeling MDL van het Flevoziekenhuis werken 7 MDL-artsen, elk met verschillende aandachtsgebieden (zie website). Mevr. dr. R.C, Mallant-Hent is opleider en mevr. H. Telleman is waarnemend opleider. De MDL-artsen beschouwen het opleiden van AIOS als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dragen allen hun steentje bij.
De AIOS die zijn zaalstage in het Flevoziekenhuis doet wordt begeleid door 2 supervisoren (MDL-artsen), die gedurende enkele maanden samen verantwoordelijk zijn voor de afdeling. Hierdoor is continuïteit gewaarborgd. Samen met de AIOS en de coassistent lopen zij grote visite. Daarnaast komt de supervisor twee maal per dag langs op de afdeling om samen met de AIOS het beleid door te nemen, de nieuwe patiënten te bezoeken en gesprekken te voeren.
De AIOS op de poli heeft per 2 maanden een vaste supervisor voor de polikliniek. Deze supervisor bespreekt wekelijks op een vast tijdstip alle poli patiënten met de AIOS en begeleidt de AIOS bij de correspondentie naar de verwijzers.

Sollicitatie
Het Flevoziekenhuis verzorgt de opleiding MDL samen met het AMC. Solliciteren voor een opleidingsplaats binnen ons opleidingscluster kan bij prof. dr. U.H.W Beuers, opleider MDL in het AMC.

Meer informatie

www.flevoziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten

Contact
Heb je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, neem dan contact op met dr. Rosalie Mallant-Hent, opleider MDL, via: rmallant@flevoziekenhuis.nl.